การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ


[ 28 ก.พ. 2555 ] - [ 20737 ] LINE it!
View this page in: English


การหล่อรูปเหมือน 
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ

      พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก จึงพร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้การหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ ด้วยทองคำเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณความดีของท่านด้วยวิธีอันชาญฉลาด เพราะการหล่อท่านด้วยทองคำ จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า “ทำไมต้องหล่อท่านด้วยทองคำ?” และนั่นก็เป็นโอกาสที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้เล่าถึงประวัติ คุณธรรม คุณวิเศษและมโนปณิธานของท่าน และชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นทำตามข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่านอีกทั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ยุคที่ทองคำหายากและราคาสูงมากกว่านี้ หรืออีก 1,000 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดคำถามให้โจษขานซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบว่า ทำไมชาวโลกยุคหนึ่งจึงเกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น..!!! และปริศนาตรงนี้เองจะตรึงให้ชาวโลกมุ่งค้นหาคำตอบว่า.. ท่านเป็นใคร? สำคัญอย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่กำลังประสบความทุกข์และดิ้นรนเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้น เมื่อได้มาพบรูปหล่อหลวงปู่ที่หล่อจากวัสดุที่มีค่าสูงสุด ก็จะสนใจหันมาศึกษาเรื่องราวของท่าน จนเกิดความเลื่อมใส รู้สึกซาบซึ้งและหันมาปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นหลวงปู่
 
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ 
 
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ 


      ดังนั้น การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำจึงถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จัดว่า เป็นอามิสบูชาที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไม่ขาดสาย เพราะเมื่อชาวโลกได้มาสักการบูชาท่านแล้ว ก็จะปฏิบัติธรรมตามอย่างท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุด


บทกลอนสำหรับ
พิธีหล่อพระในวันพร่งนี้  22-เมษยน  2555  เป็นพุทธบูชา
ขอน้อมถวาย  และสรรเสริญในพระบารมีอย่างจริงใจ  มีข้อความดังนี้
                      
                      บทพลังหล่อพระ
        ผึ้งน้อยร้อยรวง      ตักตวงน้ำหวาน
บุพผามหาทาน               ผ่านหมดสดจากรัง
เหลืองทองแซ่มซ้อย       หยดย้อยเสกสรร
เหลืออร่ามอัมพัน             ดุดตะวันยามแลง
แรงใจจากผึ้ง                  ส่งถึงรังใหญ่
เติมรักจากใจ                   สดใสด้วยพลัง
สร้างองค์หล่อพระ            หาใดเปรียบได้
สีทองธรรมกาย                สื่อความหมายแห่งความดี
สามัคคีทุกแห่ง                 ด้วยแรงศัทธาทาน
จับมือประสาน                   ส่งถึงเส้นชัย
                         
 
                            ********
 
                        บทพระมหาบารมี
            
           สายธารแห่งธรรม       คงจำกันได้
ปราบปลื้มสุดใจ                     ขบวนใหญ่อัญเชิญ
ผ่านหลายจังหวัด                  อุบัติผลาผล
อยากดีมีจน                           ทุกคนได้กราบกราน
ด่านธรรมเป็นสาย                  ธรรมะสหายดั่งมดแดง
ราชรถตบแต่ง                       ยาตตราแผงหุ้มดอกบัว
หัวขบวนหน้าหลัง                  พลังธรรมกั้นไว้
อานุภาพเหนือใคร                 ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ
พระมงคลเทพมุนีท่านผ่าน     สาธุการด้วยบุญ
องค์พระทองผ่องผุดผาด        นั่งผงาดบนอาสนะ
ด้วยมหาเดชะ                          งดงามบนดอกบัว
ปทุมวันงามเลิศ                       ดังเกิดจากสรวง
สีชมภูดั่งยวง                           บุพผารวมร้อมรอบกาย
สายธรรมสายธาร                     ผ่านไปหลายจุด  
จุดหมายแห่งวิมุติ                    สิ้นสุดที่วัดธรรมกาย

                         ***************

              มหาชัยมหาโชค    จงปกเกศเกล้าครูไม่ใหญ่
พระผู้ทรงประกาศชัย          ให้คนได้สาธุการ
วันนี้ท่านได้มาเกิด                พรใดเลิศทั้งสิบทิศ
คุณพระธรรมอันศักสิทธิ์        ขอสัมฤทธิ์ผลให้ท่านทุกประการ    สาธุ 

                          ***************
 
จาก  ลูกข้าวต้มมัด  (อิตาลี่ค่ะ)นักเขียนผญากาพย์กลอน
 
เหตุแห่งความยากในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่
 


เหตุแห่งความยาก....
 
      ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่  การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ดังนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญนี้เพราะการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุแห่งความยากดังต่อไปนี้ คือ

      1. พระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และเป็นเนื้อนาบุญที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นหลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นบุคคลที่บังเกิดขึ้นได้ยากมาก อีกทั้งท่านต้องมีบุญที่สั่งสมมาทางด้านนี้มาก หรือมีคุณธรรมมากพอที่จะดลใจให้มนุษย์ยุคนี้เกิดมหาศรัทธาอย่างแรงกล้า คิดหล่อท่านด้วยวัตถุธาตุอันเลิศ เช่น ทองคำแท้
 
     2. ทองคำเป็นวัสดุที่มีราคาสูงลิบ อย่าว่าแต่การหล่อพระด้วยทองคำจะเป็นเรื่องยากแสนยากเลยแค่จะหาบุคคลผู้ดำริหรือคิดริเริ่มในการหล่อก็นับว่าเป็นการยากมากแล้ว ดังนั้น การหล่อพระด้วยทองคำแท้จึงเป็นโอกาสที่เกิดได้ยากยิ่ง
 
     3. ในโลกนี้มีน้อยคนนักที่สามารถเป็นศูนย์รวมใจในการรวบรวมทองคำแท้จำนวนมหาศาลมาหล่อพระ
 
     4. ผู้ที่คิดจะหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ ต้องมีบุญที่เคยสั่งสมมากับท่าน หรือแม้ไม่เคยสั่งสมบุญมากับท่าน ก็ต้องมีบุญพิเศษอื่นๆ ที่เคยสั่งสมมาในอดีตไปดลจิตดลใจให้เกิดปัญญาคิดสร้างบุญใหญ่เพื่อต่อบุญให้กับตนเองได้
 
      5. หากเราเป็นผู้มีทรัพย์น้อย แต่เกิดมหาศรัทธาคิดอยากจะหล่อพระขนาดใหญ่ด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ตามลำพัง ตลอดชีวิตนี้..เราก็คงหมดโอกาสที่จะได้บุญใหญ่นี้ไป เนื่องจากมีทรัพย์ไม่พอ
 
      6. แม้คนที่มีทรัพย์มาก สามารถหล่อพระทั้งองค์ตามลำพังด้วยทรัพย์ส่วนตัวได้ การหล่อก็จะไม่ทรงพลานุภาพเท่ากับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน ที่มีกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้ามารวมกัน อีกทั้งในอนาคตถ้าผู้มีทรัพย์มากนั้นสิ้นอายุขัยแล้ว ก็จะหาผู้ดูแลรักษาองค์พระที่หล่อขึ้นตามลำพังนั้นได้ยาก เพราะพระที่หล่อนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของส่วนรวม และเมื่อเป็นดังนี้ ความรู้สึกร่วมจากการที่มหาชนต้องช่วยกันดูแลรักษาก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการหล่อพระที่เกิดจากพลังของคลื่นมหาชน
 
      7. หากมีการหล่อองค์หลวงปู่เสร็จไปแล้วแต่เราเพิ่งเกิดศรัทธา หรือมาทราบข่าวบุญนี้ทีหลัง และเกิดจิตศรัทธาอยากจะหล่อขึ้นมาโอกาสนั้นก็หมดไปแล้ว
 
 
กำหนดการวันที่ 22 เมษายน
 

กำหนดการวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
13.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
18.00 น. พิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้
 

 

      ขอเชิญผู้มีบุญ ศิษยานุศิษย์ และลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลก ไปร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำแท้
ใน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2555 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี  
 
วันคุ้มครองโลก 2555 
 
พระของขวัญ 
พระของขวัญสำหรับผู้มาร่วมเททองหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่
 
 


กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  
 
ชื่อ-สกุล โทรศัพท
Email

รายละเอียดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์