คนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดี

คนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีคนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดี
คนเราเกิดมาแล้วต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ที่ละเล็กทีละน้อย ทำไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้าเจือปน เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า ความดีมากขึ้น ผลของความดีก็ปรากฎ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำสอนคุณยายอาจารย์