อัมพชาดก ชาดกว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป

อัมพชาดก ชาดกว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไปอัมพชาดก ชาดกว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป
ในฤดูแล้งที่ยาวนาน แหล่งน้ำดื่มกินเหือดแห้ง ดาบสหนุ่มได้ทำรางไม้และตักน้ำมาเติมจนเต็มเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายดื่มกิน จนตัวท่านเองเหนื่อยล้าไร้เรี่ยวแรง สัตว์ทั้งหลายเห็นความลำบากของท่าน จึงพร้อมใจกันนำผลไม้จากป่าเอามาให้ดาบสในทุกๆ วัน LINE it!
 
Video


Home

Video

ชาดก 500 ชาติ