กาลัณฑุกชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล

กาลัณฑุกชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุลกาลัณฑุกชาดก ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล
กฏาหกผู้เป็นบุตรของทาสในเรือนพาราณสีเศรษฐี เขาได้แอบหนีไปพักอาศัยอยู่กับปัจจันตเศรษฐีแถบชนบทโดยการโกหกว่าตนเองเป็นบุตรของพาราณสีเศรษฐี จนปัจจันตเศรษฐีไว้วางยกลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของชายหนุ่ม LINE it!
 
Video


Home

Video

ชาดก 500 ชาติ