คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ


[ 1 ก.ค. 2557 ] - [ 16572 ] LINE it!

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ
 
 
หันทะ  มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ  เส.

  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน/ ผ้าเช็ดตัวและหลอดไฟ


อิมานิ มะยัง  ภันเต ,วัสสิกะสาฎิกานิ ,ปุญฉะนานิ, ปทีปานิ จะ,ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,วัสสิกะสาฎิกานิ,ปุญฉะนานิ,ปทีปานิ จะ ,
ปะฎิคคัณหาตุ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ  จะฯ

คำแปล


ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย,ผ้าอาบน้ำฝน , ผ้าเช็ดตัว,
และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้,แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับ ,ผ้าอาบน้ำฝน, ผ้าเช็ดตัว,
และโคมไฟทั้งหลายเหล่านี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทานคำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน

คําอธิษฐานจิตปล่อยปลาคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา

บทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปลบทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปลHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์