โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1 จ.ลำพูน


[ 18 ธ.ค. 2561 ] - [ 16277 ] LINE it!


สมาธิ
พระพุทธศาสนา
โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1
จังหวัดลำพูน
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1 จ.ลำพูน

      โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1

โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1 จ.ลำพูน

      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ขึ้นเป็นครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ นายผิน  มายาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสุกฤษฎ์ รอดกรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1 จ.ลำพูน

       และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเด็กจะมีแค่ IQ หรือระดับสติปัญญาด้านความรู้ความสามารถ หรือ EQ  คือ ระดับความฉลาดด้านอารมณ์ ไม่ได้ต้องมี GQ หรือ Globalization Quotient คือ ระดับความก้าวทันโลก  MQ (Moral Quotient )หมายถึงระดับความคิดด้านศีลธรรมหรือระดับของศีลธรรมในใจด้วย  ถึงจะเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและดี  จังหวัดลำพูนได้มีโครงการห้องเรียนศีลธรรม 4.0 เป็นโครงการที่มีบทฝึกพัฒนานิสัย โดยการฝึกผ่านกิจวัตรประจำวัน การยืน การเดิน การจัดระเบียบสิ่งของ รวมถึงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร การนั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนานิสัยของเด็กเอง ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและนำมาสู่กิจกรรมของโครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ในครั้งนี้

โครงการรวมพลังเยาวชนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ครั้งที่ 1 จ.ลำพูน

      นอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าฐานเรียนรู้ นิทรรศการและฐานกิจกรรม ห้องเรียนต้นแบบ และศีล 5 ภาพยนตร์พุทธประวัติและบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฐานปฏิบัติการเดิน การถอดและวางรองเท้า ฐานปฏิบัติทำความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของ ฐานปฏิสันถารและบารมี 10 ทัศ และฐานคุณครู สื่อนวัตกรรมและถอดบทเรียน ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCIDCI จัดงานวิชาการ 20 ปี DCI

สำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกาย จัดส่งสอบพระอภิธรรมบัณฑิตสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกาย จัดส่งสอบพระอภิธรรมบัณฑิต

บ.เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด จัดทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่บ.เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด จัดทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา