วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 11 มิ.ย. 2562 ] - [ 16085 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด

วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์พร้อมทั้งสาธุชนได้รวมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่กัลยาณมิตรสินธร กำจัดภัย จะได้นำกล่าวอธิษฐานจิตปัจจัยบูชาข้าวพระ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ประธานสงฆ์ พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรพวงเพชร ชูพันธ์ และกัลยาณมิตรชณัฐมาส ฟลินน์ เป็นประธานอัญเชิญผ้าป่าเดือนเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้อาราธนาศีล 5 และร่วมกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรพวงเพชร ชูพันธ์ และกัลยาณมิตรชณัฐมาส ฟลินน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยมีกัลยาณมิตรปิยาพร เวคฟิลด์ และกัลยาณมิตรธัญญกานต์ ไรท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรรัตนศิริ นิโคลสัน และกัลยาณมิตรณิชาภัทร ฮาร์ดี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายสังฆทาน จากนั้นคณะเจ้าภาพทั้ง 4 ท่านได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง ความสำคัญของการทำบุญลูกนิมิต ว่าเราจะมีส่วนกับการบวชพระทุกรูปที่ท่านบวชในอุโบสถที่เราได้ร่วมสร้าง เป็นมหากุศลใหญ่อย่างหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะบวชระยะสั้นหรือระยะยาว อายุพระศาสนาได้ยืนยาวนานขึ้น จะทำให้เราเป็นผู้มีอายุยืนยาว และธรรมะใดๆ ที่ท่านบรรลุ เราก็จะมีส่วนในบุญกับท่านด้วยและเป็นการสนับสนุนในการบวชประพฤติพรหมจรรย์ จะทำให้เรามีผังในการมีผู้สนับสนุนในการบวชของเรา และเมื่อเรามีโอกาสได้บวชก็จะทำให้เราได้ฝึกตัวเองและขจัดกิเลสในตัวเราได้ตามลำดับและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเติมเต็มทานบารมี เป็นการตั้งผังรวยของเราทั้งหลาย

วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทชาวอังกฤษผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความตั้งใจที่จะบวชในพระพุทธศาสนา ต่อมาจึงเป็นพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

วัดพระธรรมกายเเมนเชสเตอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ