วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28


[ 15 ต.ค. 2562 ] - [ 16314 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28

     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28 เพื่อให้เยาวชนศึกษาธรรมะช่วงปิดเทอม

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 28 ภาคฤดูฝน ในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 61 รูป สำหรับพิธีกรรมภาคเช้านาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าพื้นที่ลานธรรม เพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ร่วมด้วยขบวนคณะผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28

      ส่วนภาคสายนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมา และรับผ้าไตรากผผู้ปกครองและคณะญาติ พร้อมทั้งประกอบพิธีบรรพชา ณ อุโบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ เปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมน์ เป็นสามเณรผู้สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งสั่งสมบุญใหญ่ด้วยพิธีถวายบาตรแด่สามเณรใหม่ด้วยความปลื้มปีติ 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 28

     สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนบวชเป็นสามเณรศึกษาพระพุทธศาสนา ตามหลักไตรสิกขา ให้มีความรักความศรัทธาในพระรัตนตรัย ได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมเช่น สัมมาทิฏฐิ กฎแห่งกรรม พระคุณบิดามารดา การฝึกสมาธิ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย อีกทั้งได้รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง

คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐินนานาชาติ ณ เมืองมุมไบคณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐินนานาชาติ ณ เมืองมุมไบ

คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา