โรคเกี่ยวข้อและกระดูก-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 1 ต.ค. 2553 ] - [ 15207 ]

 
 
ทุบตี

 

 
ใช้แรงงานหนัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฆ่า
โรคเกี่ยวกับ
ข้อและกระดูก
  
ทุบตีงู
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก


   วิบาก
รายละเอียด
เกาต์ปวดกระดูก/ กระดูกอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคผิวหนัง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคผิวหนัง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคฝี-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคฝี-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคภูมิแพ้-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคภูมิแพ้-หมวดโรคภัยไข้เจ็บHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม