วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


[ 23 พ.ค. 2554 ] - [ 17355 ] LINE it!

วิสาขบูชายิ่งใหญ่
ภาพข่าวงานบุญวิสาขบูชา
จากสื่อทั้งในและต่างประเทศ

วิสาขบูชา วันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญสากลของโลก

1. สำนักข่าว AP
    The Associated Press : The essential global news network
     "Information about the world's oldest and largest newsgathering organization. Also featuring products and services offered by The Associated Press"
 
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2554 พระภิกษุสงฆ์ได้มารวมกัน
เพื่อประกอบศาสนพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
วันวิสาขบูชา จาก AP -1
 

พุทธศาสนิกชนพร้อมใจใส่ชุดขาว ตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
พุทธศาสนิกชนพร้อมใจใส่ชุดขาว ตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

นั่งสมาธิ กลั่นใจใส ก่อนที่จะได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์


นั่งสมาธิ กลั่นใจใส ก่อนที่จะได้เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
 

มหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
 
มหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย


ประทีปที่หวังถวายเป็นพุทธบูชา สว่างไสวไปทั่วลานธรรม
 
ประทีปที่หวังถวายเป็นพุทธบูชา สว่างไสวไปทั่วลานธรรม


คณะพระสงฆ์น้อมนำโคมประทีปเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์
เพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา
 
ภาพแห่งความปรารถนาในการบูชาองค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

  วิสาขบูชา บน Photo Blog
 
วิสาขบูชา บน Photo Blog 
2. สำนักข่าว

">
Reuters

">

    Reuters.com brings you the latest news from around the world, covering breaking news in business, politics, entertainment, technology
 
งานวิสาขบูชา วัดพระธรรมกาย
 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มหาธรรมกายเจดีย์

 
หลับตาทำสมาธิ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกหลักวิชชา
 
หลับตาทำสมาธิ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกหลักวิชชา
 
 
สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ น้อมนำใจนึกถึงพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ น้อมนำใจนึกถึงพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
บรรยากาศก่อนเริ่มเวียนประทักษิณ

บรรยากาศก่อนเริ่มเวียนประทักษิณ


วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
 
วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

update : 11.03 am


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONG

อีกครั้งกับภาพข่าวงานวิสาขบูชา ของวัดพระธรรมกาย ลงในหนังสือพิมพ์ เมโทร โกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดนอีกครั้งกับภาพข่าวงานวิสาขบูชา ของวัดพระธรรมกาย ลงในหนังสือพิมพ์ เมโทร โกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา