ร่วมสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด


[ 30 มิ.ย. 2550 ] - [ 18301 ] LINE it!

 “มหารัตนวิหารคด” คือศาสนสถาน ในโครงการก่อสร้าง “มหาธรรมกายเจดีย์” เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ที่ได้เริ่มต้นสถาปนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรารถนาให้ชาวโลกได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอันจะก่อให้เกิดสันติสุขภายใน และแผ่ขยายกลายเป็นสันติภาพของโลกในอนาคต

   มหารัตนวิหารคด จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญทุกชาติ ทุกภาษา ทั่วโลก ที่หลั่งไหลมาประพฤติ ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ ได้ถึงคราวละหลายๆแสนคน ซึ่งหากรวมพื้นที่รอบลานธรรม จะสามารถรองรับสาธุชนได้มากถึง ๑ ล้านคน

   มหารัตนวิหารคดยังเป้นประดุจมหารัตนบัลลังก์ของพุทธบุตรทั่วโลก ที่จะเดินทางมาประชุมรวมกัน เพื่อประกอบศาสนกิจในโอกาสสำคัญ อันจะเป็นจุดเชื่อมประสานให้พุทธบุตรทุกนิกายสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว


   มหารัตนวิหารคด เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะใช้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ตลอดแห่งปี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ “สร้างคนดี” ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างมหาศาล

   จนถึงขณะนี้ มหารัตนวิหารคดใหล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่การก่อสร้างในส่วนสุดท้าย นั่นคือ “หลังคา” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้น ๒ ของมหารัตนวิหารคด จะใช้เป็นที่ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากทั่วโลก ได้มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ รูป และหลังคานี้จะช่วยทำให้มหารัตนวิหารคด ลานธรรม และมหาธรรมกายเจดีย์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สมกับที่ผู้มีบุญทุกคนได้ทุ่มแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ร่วมสร้างกันมาเป็นเวลายาวนานเกินกว่าทศวรรษ
 
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี 
 

   บัดนี้ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้าง “หลังคามหารัตนวิหารคด” ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ จากการที่ได้ให้ร่มเงา เพื่อคุ้มแดด คุ้มฝน ถวายแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก และนอกจากนี้ หลังคาทุกตารางเมตร จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการแผ่ขยายร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่จิตใจของชาวโลกอันจะก่อให้เกิดสันติสุข และความร่มเย็นแก่โลกใบนี้ ไปตราบนานนับพันปี
 
 
 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
 
 
เสารองรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย รูปทรง เป็นเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม. ความยาวตั้งแต่ ๗-๑๒ เมตร จำนวน ๑,๗๖๔ ต้น
 
คานรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย ทำหน้าที่เป็นรางรับน้ำฝนในตัว หลังคา วัสดุ เป็นโลหะประเภท Stainless มีฉนวนกันความร้อน รูปทรง ใน ๑ Module ของหลังคา เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 
 
ส่วนหลังคา มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด มีทั้งหมด ๘๖๐ Module เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายเพชร ล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ พื้นที่ใต้หลังคาทั้งหมดมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานทุกภาคที่ท่านสังกัด
 
หรือ 02-831-1000
 

 
 
 
กฐิน ๒๕๕๐ กฐินพระธัมฯ เพื่อสร้าง"หลังคามหารัตนวิหารคด"
 
 
                               
 
 
รับผ้าไตรเป็นปฐมฤกษ์ อาทิตย์ต้นเดือน ๑ ก.ค. ๕๐

 

พระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญ
 
สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด จะได้รับพระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้
  สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
 
 
อานิสงส์จากการสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
๑.ย่อมบังเกิดในปฏิรูปเทส ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
 
๒.ย่อมเข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
 
๓.ย่อมมีพวกพ้องบริวารที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะไปสู่หนทางอันประเสริฐ
 
๔.ย่อมเข้าถึงฐานะอันสูงส่งเป็นที่รัก ที่เกรงใจของมหาชนทั้งหลาย
 
๕.ย่อมมีปัญญาเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิต
 
๖.ย่อมเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย
 
 
 
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
 
 
 
 
 
 

 
 
เวลา  
เรื่อง
23:04   หาทุน หาที่ หาทีมในที่
05:03   สร้างที่รวมพุทธบุตร เพื่อที่สุดแห่งธรรม
14:36  
02:09  
02:09  
16:49  
27:56  
37:41  
08:43  
59:09  
49:25  
54:45  
54:23  
     
 
 
 
(Thai)
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
                          
 
 
 
(English)
Spot: The Grand Meditation Stadium for World Peace
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
 
 
 
(Music Video) WMV
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินวันพระ 2567 ปฏิทินจันทรคติปฏิทินวันพระ 2567 ปฏิทินจันทรคติ

รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

DMC ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly AwardsDMC ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly AwardsHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์