อุบาสิกา สตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย


[ 11 พ.ค. 2559 ] - [ 16994 ] LINE it!

อุบาสิกา สตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

      อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนกตัญญูบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาประมวลภาพโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนกตัญญูบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซียวิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซียHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์