วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2561


[ 9 ธ.ค. 2560 ] - [ 3208 ] LINE it!

 
วันสามเณรวัดพระธรรมกาย ประจำปี 2561
วันเสารที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

 
เทศกาล วันสามเณร เวียนบรรจบ
เตรียมพร้อมพบ กับความสุข บุญรักษา
ขอเรียนเชิญ ผู้มีบุญ ทุกท่านมา
ร่วมกันสร้าง บุญญา วันสามเณร
 

     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

     ขอเชิญชวนมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกๆท่านทั่วโลก ร่วมถวายของขวัญและทุนการศึกษาแด่สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย กว่า 300 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมี เนื่องใน " วันสามเณร " ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2561

"ของขวัญที่ดีที่สุด มาจากใจที่บริสุทธิ์"


ติดต่อสอบถามได้ที่

ID Line : ban9072

โทร. 095-665-3576, 063-548-2836
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์ตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ เมืองมัณฑเลย์

โครงการสมาธิแก้ว รุ่นอบรมในปี 2561โครงการสมาธิแก้ว รุ่นอบรมในปี 2561

เยือนดินแดนอารยธรรม เมียนมาร์เยือนดินแดนอารยธรรม เมียนมาร์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์