ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่


[ 22 มิ.ย. 2561 ] - [ 5486 ] LINE it!

ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่

กลอนสุนทรภู่ ศีล


     สุนทรภู่แต่งกลอนไว้มากมาย ในผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พระอภัยมณี นิราศภูเขาทอง ภายในบทกลอนนั้นมีกลิ่นอายของสังคมในยุคนั้นที่ผสมผสานวัฒนธรรมและศาสนา วันนี้เรามาพิจารณา ศีล 5 ที่ปรากฏในบทกลอนกัน

ศีล 5 มีอะไรบ้าง ได้แก่

  • ศีลข้อที 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด
  • ศีลข้อที่ 2 อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
  • ศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
  • ศีลข้อที่ 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย
  • ศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมาทุกชนิด

     ทีนี้เรามาดูกันว่า ในกลอนของท่านสุนทรภู่ มีกล่าวถึงศีล 5 ไว้อย่างไรบ้าง

  • ศีลข้อ 1

กลอนสุนทรภู่ ศีลข้อที่ 1

 

  • ศีลข้อ 3

กลอนสุนทรภู่ ศีล

 

  • ศีลข้อ 3

กลอนสุนทรภู่ ศีล

 

  • ศีลข้อ 5

กลอนสุนทรภู่ กับศีล

 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับประวัติวันสุนทรภู่Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
5 เทคนิคใน 5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ

ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย

ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์