กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557


[ 13 มิ.ย. 2556 ] - [ 16054 ] LINE it!

  
กิจกรรมวันสุนทรภู่  2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องสมุดอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

       นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้คู่การอ่าน ให้ประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานและสร้างสรรค์ผ่านปกสมุดบทกวีวรรคทองสุนทรภู่ โดยใช้ดินสอพอง ซึ่งเป็นของดีในชุมชนบ้านดินสอเมื่อครั้งอดีต ในกิจกรรมชื่อ “ปกกวี...งานศิลป์ดินสอพอง” โดยจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องสมุดอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ฟรีตลอดรายการ สอบถามโทร. 0 2226 5051, 08 1655 8859 หรือ www.nitasrattanakosin.com และ http://www.facebook.com/nitasrattanakosin  : กิจกรรมวันสุนทรภู่
 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

บางกอกน้อยจัดกิจกรรมงานรำลึกกวีเอกสุนทรภู่

 
       นายอภิรัฐ  ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กล่าวว่า เขต กำหนดจัดงานสดุดีกวีเอกสุนทรภู่และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25–26 มิถุนายน 25 56 เวลา 8.00-20.00 น. ที่โรงเรียนวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์

      โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยคณะนาฎศิลป์อาจารย์ ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง และข้าราชการครูในสังกัด นิทรรศการผลงานและประวัติสุนทรภู่ แข่งขันแต่งกลอนสด ประกวดร้องเพลง วาดภาพและระบายสีจากวรรณคดี  อ่านทำนองเสนาะ คัดตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย เป็นต้น

      สำหรับวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสักการะและพิธีบวงสรวงพระบรมครูสุนทรภู่ กิจกรรมการแสดงเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคณะลำตัดแม่ประยูร จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก อาหารหลากหลาย และละเล่นแบบไทย เช่น ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา เสือกินวัว ตั้งเต หมากเก็บ ฯลฯ

      เขตได้จัดงานรำลึกสดุดีกวีเอกสุนทรภู่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณ ผลงานของสุนทรภู่บรมกวีเอกของโลก  ซึ่งเคยได้ศึกษาเล่าเรียนในสำนักวัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป / กิจกรรมวันสุนทรภู่
 
พระสุนทรโวหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่
สุนทรภู่ กวีเอกของโลก กิจกรรมวันสุนทรภู่

ผลงานของท่านสุนทรภู่ที่แสดงในงานกิจกรรมวันสุนทรภู่

    นิราศ (วันสุนทรภู่)
        นิราศเมืองแกลง
        นิราศพระบาท
        นิราศภูเขาทอง
        นิราศวัดเจ้าฟ้า
        นิราศอิเหนา
        นิราศสุพรรณ
        นิราศพระประธม
        นิราศเมืองเพชร
        รำพันพิราป

    นิทาน (วันสุนทรภู่)
        โคบุตร
        พระอภัยมณี
        พระไชยสุริยา
        ลักษณวงศ์
        สิงหไตรภพ

    สุภาษิต (วันสุนทรภู่)
        สวัสดิรักษา
        เพลงยาวถวายโอวาท
        สุภาษิตสอนหญิง (สุนทรภู่)

    บทละคร (วันสุนทรภู่)
        อภัยนุราช

    บทเสภา (วันสุนทรภู่)
        ขุนช้างขุนแผน (กำเนิดพลายงาม)
        เสภาพระราชพงศาวดาร

    บทเห่กล่อม (วันสุนทรภู่)
        เห่เรื่องพระอภัยมณี
        เห่เรื่องโคบุตร
        เห่เรื่องจับระบำ
        เห่เรื่องกากี

การแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆ

มีการแปลผลงานของสุนทรภู่เป็นภาษาต่างๆ ดังนี้
      ภาษาไทยถิ่นเหนือ พญาพรหมโวหาร กวีเอกของล้านนาแปลพระอภัยมณีคำกลอนเป็นค่าวซอตามความประสงค์ของเจ้าแแค่ตอนที่ศรีสุวรรณอภิเษกกับนางเกษรา

      ภาษาเขมร ผลงานของสุนทรภู่ที่แปลเป็นภาษาเขมรมีสามเรื่องคือ

           พระอภัยมณี ไม่ปรากฏชื่อผู้แปล แปลถึงแค่ตอนที่นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณีไปไว้ในถ้ำเท่านั้น
           ลักษณวงศ์ แปลโดย ออกญาปัญญาธิบดี (แยม)
           สุภาษิตสอนหญิงหรือสุภาษิตฉบับสตรี แปลโดย ออกญาสุตตันตปรีชา (อินทร์)

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วธ.เล็งมอบรางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน


      'สนธยา' เผยเตรียมมอบรางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 18 มิ.ย.นี้ พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26 มิ.ย. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

      10 มิ.ย.56 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เตรียมมอบรางวัลสุนทรภู่ให้กับกวีผู้มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน  รวมทั้งหมด 10 คน ภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนปี 2555-2558 เพื่อเป็นอนุสรณ์และเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติความสามารถด้านกวีนิพนธ์ของกวีผู้สร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจในประเพณีนิยมด้านกวีนิพนธ์ของประเทศต่างๆ อีกทั้ง ยังส่งเสริมความผูกพันทางวัฒนธรรมและสนับสนุนบทบาประเทศไทยในอาเซียน ซึ่งวธ.ประกาศผลกวีอาเซียนที่ได้รับรางวัลสุนทรภู่ วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 14.00 น.ที่ วธ.

     "ผู้ที่ได้รับรางวัลกวีอาเซียนจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัครราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทยและวิศิษฏศิลปินในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ วธ. ยังได้จัดทำหนังสือเชิดชูเกียรติแก่กวีรางวัลสุนทรภู่ 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของสุนทรภู่ ผลงานกวีนิพนธ์และความเป็นมาของรางวัลสุนทรภู่ อย่างไรก็ตามปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกของการมอบรางวัลดังกล่าวและหลังจากนี้ วธ.จะประกาศรางวัลและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีและหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นที่รู้จักในแวดวงกวีนานาชาติต่อไปในอนาคต" นายสนธยา กล่าว / กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกวีผู้ได้รับ “รางวัลสุนทรภู่” มีดังนี้


                1. Brunei : A.Hashim Hamid Associate Professor Dr.Awang Haji Hashimbin Haji Abdul Hamid
                2. Cambodia : Mr.Ven Son
                3. Indonesia : Mr.Agus R Sarjono
                4. Laos : Dara Kanlagna
                5. Malaysia : Miss Zurinah Hassan
                6. Myanmar : Mr. U Saw Lwin
                7. Philippinnes : Miss.Merlie M.Alunan
                8. Singapore : Mr.Edwin Thumboo
                9. Thailand : Mr.Naowarat Phongpaiboon
                10. Vietnam : Mr.Tran Dang Khoa

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับกิจกรรมวันสุนทรภู่

เรียงความวันสุนทรภู่


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ