พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี


[ 21 ก.ค. 2561 ] - [ 16050 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี
ธุดงคสถานปราจีนบุรี
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

     ธุดงคสถานปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานบุญพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 122 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

     สำหรับกิจกรรมงานบุญ พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 22 ปี ในการก่อตั้งธุดงคสถานปราจีนบุรี ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี โดยในภาคเช้าพระมหาธนา  เตชธมฺโม หัวหน้ากองกิจการนิสิตสถาบัน DCI เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัว และเพื่อสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย ใจให้บริสุทธิ์ สงบนิ่ง ทั้งนี้หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเก่งและดีจำนวน 20 กองทุน จำนวน 4 โรงเรียน จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มอาคารหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งประธานผ้าป่าในครั้งนี้ คือ กัลยาณมิตรดรุณี กัลยาณมิตร ฐิติพร พันธุ์โนราช ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนกัลยาณมิตรศรีสตรี  อาฒยะพันธุ์ และกัลยาณมิตรยศพนธ์ ปองทอง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ซึ่งกิจกรรมงานบุญในเช้าวันนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

     สำหรับพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีถวายมหาสังฆทานจำนวน 122 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนท่านประธานเอก คือ กัลยาณมิตรบุญชัย  และ กัลยาณมิตรพรทิพย์  จันทโรกร ได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดา พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ในโอกาสนี้ทางคณะพระสังฆาธิการก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 122 รูป ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ และวันนี้ทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมกันสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

     สำหรับธุดงคสถานปราจีน ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวมการสร้างความดีที่ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขในการสร้างความดีอย่างตลอดต่อเนื่องมา 22 ปี อบรมศีลธรรมให้กับประชาชน เยาวชน จัดกิจกรรมบวชพระ สามเณร และเป็นที่รองรับงานอบรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ครบรอบ 22 ปี ธุดงคสถานปราจีนบุรี

      ซึ่งทุกๆโครงการเป็นไปเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี และมีศีลธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจของเหล่า พุทธบริษัทสี่ ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี จึงเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งในการรวมใจของทุกท่าน
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายวัด 9 วัด จ. ลพบุรีพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายวัด 9 วัด จ. ลพบุรี

โครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จ.ชัยนาทโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จ.ชัยนาท

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 136พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 136Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา