พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ


[ 13 ม.ค. 2562 ] - [ 16101 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

     คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่สามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ
 
     สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ คณะผู้ปกครอง สาธุชน ได้เดินทางมาเอาบุญใหญ่กับสามเณร ในพิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง ซึ่งกิจกรรมตักบาตรในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สามเณรได้จัดขึ้นเอง ภายในงานมีสามเณรณภัทร แสนมั่งคงกุล เป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานตักบาตรในวันนี้ คือ กัลยาณมิตรพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์, กัลยาณมิตรพรรณวดี  เต็มดวงจิตต์ และกัลยาณมิตรศิริพร ด่านวนิช พร้อมทั้งได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อเป็นผังสำเร็จ ทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่สามเณร ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญ

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

      จากนั้นสามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วันนี้สามเณรขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมผู้มีบุญทุกท่าน พระภิกษุ สามเณรจะเจริญงอกงามได้นั้น ต้องขยายงานพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลก พระภิกษุ สามเณร ต้องอาศัยปัจจัย 4 อันควรแก่สมณะบริโภค ที่ญาติโยมตระเตรียมมาในวันนี้ อุปัฎฐะบำรุงเลี้ยง ท่านจึงมีเวลาในการประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลก และพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นั่นต้องอาศัยความศรัทธาของญาติโยม และในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี วันที่รอคอยของสามเณรทุกรูปอีกวันหนึ่ง เพราะ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว นั่นคือวันสามเณร และอาหารทุกชิ้นในวันนี้ที่ญาติโยมได้นำมาใส่บาตร ญาติโยมก็ได้มารักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ คุณค่าสูงสุด เพราะจะนำไปให้สามเณรได้ขบฉัน เพื่อให้ได้รักษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ในช่วงติวบาลีก่อนสอบสนามหลวง

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

      สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

พิธีตักบาตรสามเณร เพื่อสนับสนุนการติวบาลีก่อนสอบ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดชาวมองโกเลีย ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยาสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 - ป.ธ.9 ณ วัดสามพระยา

ชาวศรีลังกา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายชาวศรีลังกา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา