พิธีผูกสีมาและประดิษฐานลูกนิมิต "รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 108 ลูก"


[ 20 มิ.ย. 2562 ] - [ 16158 ] LINE it!


อุโบสถ
วัดพระธรรมกาย
ขอเชิญร่วมพิธีผูกสีมาและประดิษฐานลูกนิมิต
"รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล 108 ลูก"
อุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
กำหนดการ
 

พิธีภาคเช้า
06.30 น.   พิธีตักบาตร ณ หน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

พิธีภาคสาย / ปฏิบัติธรรม
08.40 น.   คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
09.30 น.   ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น.   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.   เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย
12.00 น.
  คณะสงฆ์ และสาธุชนเดินทางไปร่วมพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎก
  ผูกสีมาและประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
14.00 น.   ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / คณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูปเจริญพระพุทธมนต์
15.00 น.   พิธีสวดถอนสีมาเดิม
17.00 น.   พิธีสวดผูกสีมา
17.09 น.
  พิธีตัดลูกนิมิต
18.30 น.   เสร็จพิธี

 
 
เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมพิธี
 
 
 
ผูกสีมา
 
คำวัด : พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต)
 

    สีมา แปลว่า เขต, แดน, เครื่องหมายบอกเขต ใช้ว่า เสมา ก็มี

    สีมา หมายถึงเขตหรือแดนที่กำหนดไว้สำหรับทำสังฆกรรมต่าง ๆ (ดูเรื่องพัทธสีมา)

    สีมา กำหนดเขตแดนด้วยเครื่องหมายบอกเขตที่เรียกว่า นิมิต (ดูเรื่องนิมิต ๑) ที่เหนือนิมิต นิยมสกัดหินเป็นแผ่นประดิษฐานไว้ในซุ้มที่สร้างครอบนิมิต ถือเป็นสัญลักษณ์แทนนิมิต เรียกแผ่นหินนั้นว่า ใบสีมา หรือ ใบเสมา เรียกซุ้มนั้นว่า ซุ้มสีมา หรือ ซุ้มเสมา 

    สีมา ยังหมายถึงโบสถ์หรืออุโบสถได้ด้วย (ดูเรื่องวิสุงคามสีมา)

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญร่วมหล่อเทียน ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2562ขอเชิญร่วมหล่อเทียน ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2562

กำหนดการกิจกรรม กำหนดการกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา" พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์