วัดพระธรรมกาย รณรงค์ลดการใช้ พลาสติกบรรจุอาหาร


[ 5 ก.ค. 2562 ] - [ 17213 ] LINE it!

 
วัดพระธรรมกาย รณรงค์ลดการใช้ พลาสติกบรรจุอาหาร
 
 
     วิกฤตของขยะพลาสติก เป็นความร่วมมือที่ทุกภาคฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน วัดพระธรรมกายเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้ประกาศลดใช้พลาสติกภายในวัด  
 
     โดยได้ประกาศแจ้งกับสาธุชนว่า ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทางวัดจะลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และเลิกแจกช้อนพลาสติกกับสาธุชนที่มารับอาหารที่จุดบริการอาหารของทางวัด และได้ขอความร่วมมือจากสาธุชนที่มาร่วมบุญให้นำภาชนะส่วนตัวสำหรับมารับอาหาร ได้แก่ จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ และให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ในทุกๆ งานบุญ เพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะพลาสติกให้กับโลกใบนี้

 
 
รักบุญ รักษ์โลก
มาวัด ก็ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 
ด้วยการพกถุงผ้า และนำภาชนะใส่อาหารมาเอง
 
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกาย

ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์