วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 3 ม.ค. 2563 ] - [ 913 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ โดยกราบอาราธนาพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญโญ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 11.00 น. พระครูภาวนาชาครวิเทศ ประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนประกอบพิธีถวายสังฆทาน โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารตามท่านประธานบุญพิธี คือกัลยาณมิตรพัสดี นามวงศ์ จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ และรับพรพระ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย และปฏิบัติธรรม จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันฟังธรรมจากพระอาจารย์พระมหาวีรวุฒิ อมโร หลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายดีซี ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คือการทำความสะอาดวัด เพื่อให้เป็นสถานที่สะอาด เหมาะแก่การสร้างบารมีและประพฤติปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดสวดมนต์ข้ามปีวัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ