วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราช


[ 11 ก.พ. 2563 ] - [ 1189 ] LINE it!

 
วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราช

 
     วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา
     และขอตั้งความปรารถนาให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นโศกนาฎกรรมในครั้งนี้ด้วยการช่วยกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ตามพุทธวิธี ดังพุทธพจน์ที่ว่า อพฺยาปชฺณํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Timeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกTimeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

ภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไรตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์