พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป


[ 30 มิ.ย. 2563 ] - [ 17290 ] LINE it!

 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
 
ในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 063-548-2836, 095-586-7760
LINE ID: suchayo072
 
 
รายนามสามเณร

 
รูปที่ 1
     สามเณร   เดชเมธี ลังกาพินธุ์  (เปรียญธรรม 6 ประโยค)
     เกิด          วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2540
     ฉายา        เมธินฺทชโย
     แปลว่า      ชัยชนะของจอมปราชญ์
     ภูมิลำเนา  จังหวัดสมุทรปราการ
     บิดา          นายกองโท มนตรี ลังกาพินธุ์
     มารดา      นางสาวพงษ์ลดา พัฒนสกุลกาล
 

 
รูปที่ 2
สามเณร     ศุภลักษณ์ บุรีขันธ์  (เปรียญธรรม 5 ประโยค)
เกิด            วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2541
ฉายา         สทฺธินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะของผู้มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดระยอง
บิดา           นายวัฒนา บุรีขันธ์
มารดา       นางขนิษฐา มุทาพร
 


 
รูปที่ 3
สามเณร     ธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ  (เปรียญธรรม 4 ประโยค)
เกิด            วันจันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา         กิตฺตินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะ ของผู้มีเกียรติอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บิดา           นายเสน่ห์ แก้วเจริญวิริยะ
มารดา       นางฉลวย ชูกำลัง
 

 

รูปที่ 4
สามเณร     แทน พนักงาม  (เปรียญธรรม 4 ประโยค)
เกิด            วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา         อิทฺธินฺทชโย
แปลว่า       ชัยชนะของผู้มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดา           นายณัฐพงษ์ ชนะพงศ์ณัฐกุุล
มารดา       นางน้ำฝน พนักงาม
 

 

รูปที่ 5
สามเณร     หมี อายี  (เปรียญธรรม 7 ประโยค)
เกิด            วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542
ฉายา         ชุตินฺทชโย
แปลว่า       ผู้มีชัยชนะด้วยความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี
บิดา           นายแดง อายี
มารดา       นางยุ้้ย อายี
 

 
รูปที่ 6
สามเณร    อดิเทพ วิภาสพาณิชกุล  (เปรียญธรรม 6 ประโยค)
เกิด           วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2542
ฉายา         เทวินฺทชโย
แปลว่า       ผู้มีชัยชนะดุจจอมเทพ
ภูมิลำเนา   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บิดา           นายสมชาย วิภาสพาณิชกุุล
มารดา       นางฐิตาภา วิภาสพาณิชกุุล
 
 
    จำนวนการอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน และวันวิสาขบูชาของทุกปี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
 
ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536  จำนวน 22 รูป
 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2537  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539  จำนวน 23 รูป 
 
ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2440  จำนวน 7 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 8 รูป
 
ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 จำนวน 2 รูป และนาคหลวง 2 รูป รวมเป็น 3 รูป
 
ครั้งที่ 7 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2542  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 8 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2543  จำนวน 7 รูป 
 
ครั้งที่ 9 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544  จำนวน 10 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 11 รูป
 
ครั้งที่ 10 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2545  จำนวน 11 รูป
 
ครั้งที่ 11 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2546  จำนวน 6 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 7 รูป
 
ครั้งที่ 12 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547  จำนวน 27 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 27 รูป
 
ครั้งที่ 13 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2548  จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 3 รูป รวมเป็น 17 รูป
 
ครั้งที่ 14 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2549  จำนวน 15 รูป
 
ครั้งที่ 15 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2550  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 16 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2551  จำนวน 10 รูป
 
ครั้งที่ 17 : วันวิสาขบูชา พ.ศ.  2552 จำนวน 14 รูป
 
ครั้งที่ 18 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2553  จำนวน 9 รูป
 
ครั้งที่ 19 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2554  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 20 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  จำนวน 12 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 13 รูป

ครั้งที่ 21 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2556  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 22 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2557  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 23 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 24 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559  จำนวน 17 รูป
 
ครั้งที่ 25 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2560  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 26 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2561  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 27 : วันวิสาขบูชา  พ.ศ. 2562  จำนวน 14 รูป

ครั้งที่ 28 : วันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2563  จำนวน 6 รูป
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์

ขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลกขอเชิญร่วมถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรทั่วโลก

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2 / 2563  เนื่องในวันธรรมชัยพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2 / 2563 เนื่องในวันธรรมชัยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์