โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร


[ 19 ต.ค. 2563 ] - [ 805 ] LINE it!

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 
บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร
 
ณ ศูนย์ฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 
  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร ณ ศูนย์ฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สมัครบวชได้ตามรุ่น ดังนี้
 
รุ่นที่ 2
 
     เข้าโครงการ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     พิธีบรรพชา / พิธีอุปสมบท วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 3 
 
    เข้าโครงการ 21 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
    พิธีบรรพชา / พิธีอุปสมบท 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 4 
 
    เข้าโครงการ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 -15 มกราคม พ.ศ. 2564
    พิธีบรรพชา / พิธีอุปสมบท 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-540-6608,   LINE ID: saow488
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทงพิธีสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "สัจจะต่อความดี อานุภาพพลิกโลก"Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์