สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"


[ 10 ก.ย. 2564 ] - [ 17381 ] LINE it!


สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง
"พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"
 
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 - 21 กันยายน พ.ศ. 2564(ผ่านออนไลน์)

 
 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบออนไลน์) จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ และขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา นักธรรม เยาวชน ครูผู้สอนด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
 
 
กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 ( เวลา 14.00 - 16.30 น. )

 
เวลา 14.00 - 15.15 น. เสวนาช่วงที่ 1
     หัวข้อ "พระไตรปิฎกฉบับใบลานสู่ฉบับดิจิทัล"
     วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล
                     โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา (DCI)

 
เวลา 15.15 - 16.30 น. เสวนาช่วงที่ 2
    หัวข้อ "พระไตรปิฎกอักษรโรมัน"
    วิทยากร : อาจารย์ ดร.บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์
                   โครงการพระไตรปิฎกวิชาการ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา (DCI)

*** เหมาะสำหรับใช้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา โดยผู้ผ่านการวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์
 
 
ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

     - ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Zoom Meeting :
       Meeting ID. : 995 7437 7964  Passcode : 092663

     - ชมผ่านเพจคณะมนุษยศาสตร์ : 

    - ชมผ่านช่องทาง Youtube :

 
 
นิทรรศการเสมือนจริง “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”

     - ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://rilc.ku.ac.th
     - ทุกท่านที่สอบผ่านการวัดความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50)
       จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทางอีเมล์
     - สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล”
     - สามารถรับฟังการสัมมนาย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”

กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์ กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์

โครงการบวชเรียนภาษา International Programโครงการบวชเรียนภาษา International ProgramHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์