วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 9 ก.ย. 2565 ] - [ 18261 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรอัมพร ฮานาวะ และกัลยาณมิตรทรัพศิริ เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้เป็นเจ้าภาพในพิธีถวายระเบียบดอกไม้บูชาข้าวพระ ส่วนพิธีถวายโคมบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เนื่องในเดือนแห่งวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     โดยมีกัลยาณมิตรฐิติมา ยูฮารากิ และกัลยาณมิตรสีดา มิยาซาว่า เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย จากนั้นพระบรรจง ปญฺญาชญฺโญ ท่านประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนจะมีพิธีถวายคิลานเภสัชและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรฐิติมา ยูฮารากิ และกัลยาณมิตรสีดา มิยาซาว่า เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่า พร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญแก่สาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกัน ซึ่งคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ต่างปลื้มปีติในการสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสมทบ วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ปีที่ 5พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสมทบ วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ปีที่ 5

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ