กำหนดการวันมาฆบูชา 53 ปี วัดพระธรรมกาย


[ 22 ก.พ. 2566 ] - [ 18286 ] LINE it!

 
กำหนดการวันมาฆบูชา 53 ปี วัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4)
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีตักบาตร,  พิธีบูชาข้าวพระ,  พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน 
ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก,  พิธีเวียนประทักษิณ
และจุดมาฆประทีป,  พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
 
กำหนดการ
 
ภาคเช้า : พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์

     06.20 น.  คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
     06.40 น. ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
     07.15 น. พิธีตักบาตรพระ
     08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคสาย : ปฏิบัติธรรม /  พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

     08.30 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
     09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ตามไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโยนำนั่งสมาธิ /
                    / นำบูชาข้าวพระ
     10.45 น. กล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ 
                 - กล่าวคำถวายโคมประทีป
                 - กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                 - คณะสงฆ์ให้พร
    11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย : ปฏิบัติธรรม / พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
                 ประจำทิศตะวันออก ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

     12.15 น. รายการสู้ต่อไป ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ GBN และ zoom
     13.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
     14.05 น. พิธีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า
     15.00 น. ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา / บูชาพระรัตนตรัย
     15.15 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคค่ำ : พิธีเวียนประทักษิณ / พิธีจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์

     18.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป
     19.30 น. เปิดไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโยนำนั่งสมาธิ
                 - อธิษฐานโคมมาฆประทีป / เจ้าภาพผู้มีบุญจุดประทีปโคมเอก
                 - อธิษฐานจิต / แผ่เมตตา / สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     20.00 น. - เสร็จพิธีภาคค่ำ

     20.15 น. พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ ณ มหารัตนวิหารคด

 
สอบถามโทร.02-831-1000

 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2566กำหนดการพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2566

กำหนดการพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกำหนดการพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้าง พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย

กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2566 กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2566Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์