กำหนดการวันสมาธิโลก (วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566)


[ 25 ก.ค. 2566 ] - [ 18278 ] LINE it!


กำหนดการวันสมาธิโลก
 
พิธีบูชาข้าวพระ, พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 35,
พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ, 
พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ปีที่ 23,
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแนภาคใต้, 
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
กำหนด
 
พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     13.30 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
     13.45 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก
     15.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
     15.40 น. พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
                 - พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแนภาคใต้
     16.30 น. พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     16.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
     17.30 น. เสร็จพิธี

สอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือ โทร. 02-831-1000
 
 
 
 
 


 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2566ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2566

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์