การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567)


[ 18 เม.ย. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!

 
ภาพรวมการต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงาน
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
และรับถวายมหาสังฆทาน 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
 
ในวันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 
 
1. สำหรับพระสังฆาธิการที่เดินทางมาก่อน
     - พระสังฆาธิการทั่วไป พักค้างที่ห้อง SPD 1-2-7-8-9
     - พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล
     
*พักห้อง SPD 5-6
     ติดต่อ พระมหาณัฐพล สินฺธชโย โทร.082-687-3396
 
   - พระราชาคณะตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดประสงค์จะพักค้างให้ติดต่อ พระมหากองการคณะสงฆ์
     ที่ดูแลประสานงานจังหวัดนั้นๆ โดยตรง หรือ
     ติดต่อ พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย โทร.093-001-0048
     ติดต่อ พระมหาสวัสดิ์ สุรินฺทชโย โทร.064-802-0628
 
2. สถานที่ฉันเช้า
     - พระสังฆาธิการทั่วไป
     - ฉันเช้าที่เต็นท์ลานจอดทางเข้า 5
     - ฉันเพลที่สภาธรรมกายสากลบริเวณ หน้าบ้านยายทางเข้า 5 ระหว่างเสา J 26 – J 31
     - พระราชาคณะขึ้นไปฉันเช้าและเพลบริเวณสภาธรรมกายสากล เสา L 22 – L 2
 
 
3. ประเภทบัตรติดหน้ารถพระสังฆาธิการแต่ละประเภท
     - บัตรติดหน้ารถพระราชาคณะ สีเหลือง
     - บัตรติดหน้ารถพระสังฆาธิการทั่วไป สีม่วง
     - ประธานสงฆ์และคณะกรรมการมหาเถรสมาคมบัตรสีขาว จอดบนสภาทางทิศตะวันออกติดกับอาสาสมัคร
 
 
4. สถานที่จอดรถสำหรับพระมาร่วมงาน
     - พระราชาคณะบัตรติดหน้ารถสีเหลือง ทางลาดจอดหน้าคอร์ 32 – 31
     - พระสังฆาธิการทั่วไปบัตรสีชมพู จอดรถตรงอาคารจอดรถ 3 – 4 (ตรงข้ามระเบียง 4)
     - ประธานสงฆ์และคณะกรรมการมหาเถร จอดบนสภาทางทิศตะวันออกติดกับอาสาสมัคร
 
 
5. จุดลงทะเบียนฎีกา
     - พระราชาคณะ บริเวณเสา L 22
       ติดต่อ พระมหากิตติพล เมธาชโย โทร.086-799-6198
 
     - พระสังฆาธิการทั่วไป บริเวณเต็นท์ยักษ์หน้าทางเข้า 5 ติดกับคอปเปอร์เวย์ฝั่งทิศตะวันออก
       ติดต่อ พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน โทร.099-614-5949
 
     - พระสังฆาธิการ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ บริเวณเต็นท์ยักษ์หน้าทางเข้า 5 ติดกับคอปเปอร์เวย์ฝั่งทิศตะวันออก
       ติตต่อ พระมหาสมจิต สมิทฺธชโย โทร.084-696-1055
 
 
6. สถานที่นั่งรับรอง
     - พระราชาคณะ บริเวณเสา L 21 – 22
       เปิดต้อนรับตั้งแต่เวลา 06.00 น.
 
     - พระสังฆาธิการทั่วไป หน้าบ้านยาย ซ้าย-ขวา
       บริเวณเสา J 26 - J 31 ถึง K 26 – K 32
       บริเวณเสา H 26 - H 31 ถึง I 26 – I 32
       เปิดรับรองตั้งแต่เวลา 06.00 น.
 
 
7. สีบัตรแยกประเภทพระสังฆาธิการ
     - สีเหลือง  สำหรับพระราชาคณะ พื้นที่นั่งรับไทยธรรมในห้องแก้ว
     - สีน้ำเงิน  สำหรับพระสังฆาธิการภาคใต้ 323 วัด พื้นที่นั่งรับไทยธรรมห้องแก้ว 1
     - สีน้ำฟ้า   สำหรับพระสังฆาธิการทั่วไป พื้นที่นั่งรับไทยธรรมหน้าห้องแก้ว 1 และหน้ารัตนบัลลังก์ ซ้ายมือพระประธาน
     - สีแดง     สำหรับพระสังฆาธิการทั่วไป พื้นที่นั่งรับไทยธรรมหน้ารัตนบัลลังก์ ขวามือพระประธาน
     - สีเขียว    สำหรับพระสังฆาธิการทั่วไป พื้นที่นั่งรับไทยธรรมห้องแก้ว 2
 
 
8. บริการรถรับ-ส่งสนามบิน ดอนเมือง
 
8.1. ขามาจากดอนเมือง - วัดพระธรรมกาย
       รอบที่ 1 เวลา 06.00 – 06.45 น.
       รอบที่ 2 เวลา 07.00 – 07.45 น.
       รอบที่ 3 เวลา 08.00 – 09.00 น
       รอบที่ 4 เวลา 10.00 – 11.00 น. รอบสุดท้าย
ตัวอย่าง เจริญพระพุทธมนต์
 
8.2. ขากลับจากวัดพระธรรมกาย - ดอนเมือง
       รอบที่ 1 เวลา 17.00 – 17.30 น.
       รอบที่ 2 เวลา 18.00 - 18.30 น.
จุดขึ้นรถ บริเวณพื้นที่รับรองพระราชาคณะชั้น 2 สภาธรรมกายสากล
หมายเหตุ เวลารับ ขามาและกลับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถติดต่อได้ที่ พระมหาคมศักดิ์ สามตฺถิยชโย 096-946-3639
 
 
9. ภาพรวมการต้อนรับและประสานงานทั้งหมดติดต่อประสานงานได้ที่
 
     พระมหาบุญเอื้อน ปุญฺญสาโร  โทร.081-415-9642
     พระมหาสมจิต สมิทฺธชโย       โทร.084-696-1055
     พระมหาสมเพียร สมิทฺธชิโย    โทร.061-624-5299
 

 
แผนผังสภาธรรมกายสากล ชั้น 1
 
 
แผนผังสภาธรรมกายสากล ชั้น 2
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป |  วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567

กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้ากำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้าHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์