กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


[ 28 ส.ค. 2549 ] - [ 17321 ] LINE it!


พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน .. ๒๕๔๙
สภาธรรมกายสากล / มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

*****************************

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล

๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น.
สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐–๐๙.๒๕ น.
พิธีกรสร้างบรรยากาศ
๐๙.๓๐ น.
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • จุดเทียน-ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย (นำ “โยโส ภควา .... กราบ ๓ ครั้ง)
 • เปิดกรวยบูชาครู / พิธีกรนำกราบบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ๓ ครั้ง
 • นำกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๔๕ น. 
 • กล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • นำแผ่เมตตา กล่าว “สัพเพ พุทธา ....... สทาโสตถี ภวันตุเต” (พิธีกรรับสาธุ / เปิดเทป “สรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี ๑ รอบ”)
 • นำบูชาพระรัตนตรัย / เสร็จพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 
๑๑.๐๐ น.
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น.
เสร็จพิธีภาคเช้า 
 

พิธีภาคบ่าย พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ประดิษฐานภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

๑๒.๑๕–๑๓.๑๕ น.รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๑๕–๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ “พระธรรมกาย”
๑๓.๓๐ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 
 • กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ ขึ้นประกอบพิธี “จุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย”
 • ประธานกองกฐิน ประกอบพิธีจุดเทียนใจฯ บนแท่นหล่อพระ
 • พิธีกร ประกาศเรียนเชิญผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ จำนวน ๓๒ ท่าน ประกอบพิธี “จุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย”
 • ตัวแทนอัญเชิญพานดอกไม้ จำนวน ๑๑ ท่าน นำผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมขบวนเกียรติยศ ขึ้นประกอบพิธี “จุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย”
 • สัญญาณฆ้องครั้งที่ ๑ ผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ จุดเทียนใจฯ / คณะสงฆ์ ชยันโต
 • ตัวแทนอัญเชิญพานดอกไม้ ๑๑ ท่าน นำผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญพร้อมขบวนเกียรติยศกลับมานั่งบริเวณที่นั่งหน้ารัตนบัลลังก์
 • สัญญาณฆ้องครั้งที่ ๒ เสร็จพิธีจุดเทียนใจฯ
๑๓.๔๕ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 
 • นำนั่งสมาธิ / นำอธิษฐานจิต “พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย”
 • นำแผ่เมตตา
๑๔.๓๐ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 
 • มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย
 • รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๕.๑๕ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 
 • กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๕.๓๐ น.เสร็จพิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๕.๓๐-๑๕.๔๐ น.สาธุชนผู้มีบุญทำภารกิจส่วนตัว
 
 
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์

๑๕.๔๐-๑๖.๑๐ น.
 • อุบาสก ๖๐ ท่าน แบกเสลี่ยงอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จากรัตนบัลลังก์ ประดิษฐานบนรถบุปผชาติ บริเวณทางเข้า ๕ สภาธรรมกายสากล
๑๕.๔๕-๑๖.๑๐ น.
 • ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  และรับ “รูปมุงบังตั้งได้” พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จากคณะสงฆ์ บริเวณทางเข้า ๕ สภาธรรมกายสากล เข้าสู่พื้นที่ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่รับ “สายศีลมงคล” ประกอบพิธีอัญเชิญ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
๑๖.๑๐-๑๗.๔๐ น.
 • ริ้วขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เวียนประทักษิณ ๑ รอบพื้นที่มหาธรรมกายเจดีย์ จำนวน ๑ รอบ
 
 • คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ หย่อนเก็บ “สายศีลมงคล” ลงถังเชือกบริเวณประตูชัย มหาธรรมกายเจดีย์

 


พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
เวียนประทักษิณ รอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

๑๗.๔๐-๑๗.๕๐ น.
 • คณะสงฆ์ ๗๐ รูป, รถอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และรถพ่วงรับริ้วขบวนรัตนะ๗ เดินทางจากประตูชัย มหาธรรมกายเจดีย์ มายังทิศตะวันออก ของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
 • เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ ทำภารกิจส่วนตัว ภายในพื้นที่สภาธรรมกายสากล
 • สาธุชนผู้มีบุญ เข้าประจำพื้นที่นั่งในสภาธรรมกายสากล
๑๗.๕๐-๑๘.๑๐ น.
 • อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายลงจากรถบุปผชาติ ประกอบเข้ากับเสลี่ยงเตรียมเข้าพิธีอัญเชิญรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
๑๘.๑๐-๑๘.๒๕ น.
 • ริ้วขบวนอัญเชิญ ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ๗๐ รูป, ขบวนรัตนะ๗ และขบวนเสลี่ยงอุบาสก ๖๐ ท่าน อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เวียนประทักษิณ รอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ๓/๔ รอบ
๑๘.๒๕-๑๘.๕๕ น.
 • อัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย บริเวณทิศเหนือของ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี และอัญเชิญเข้าสู่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี พร้อมเตรียมขั้นตอน ในการประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นสู่แท่นศูนย์กลางพิธี
๑๘.๕๐-๑๙.๐๐ น.
 • เจ้าภาพผู้มีบุญ เข้าประจำพื้นที่ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ประดิษฐานบนแท่นศูนย์กลางพิธี ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

 

๑๙.๐๐ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธ
 
 • นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๙.๓๐ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
 
 • กดปุ่มประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • คณะสงฆ์ชยันโต ๓ จบ / เปิดเทป “บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี” ๑ จบ
 • กล่าวเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญ กดปุ่มเปิดน้ำพุ บูชาธรรมรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 • นำอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย
  

 

ฉบับร่างครั้งที่ ๒
กองพิธีกรรม
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บั้งไฟพญานาค ตำนาน ความเชื่อ หรือความจริง!!!บั้งไฟพญานาค ตำนาน ความเชื่อ หรือความจริง!!!

เวินพระสุก กับปริศนาของพระสุกใต้ลำน้ำโขงเวินพระสุก กับปริศนาของพระสุกใต้ลำน้ำโขง

บั้งไฟพญานาค ในทรรศนะ ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบั้งไฟพญานาค ในทรรศนะ ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์