นรก คืออะไร ตายแล้วไปไหน?


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 17175 ] LINE it!

 

นรก คือ อะไร

     ตายแล้วไปไหน...สถานที่ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ต้องเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ 31 ภูมิ หากอยากจะทราบว่า ใครตายแล้วไปไหน หรือ อยากทราบว่า ตัวเราเองเมื่อตายแล้วจะต้องไปอยู่ที่ใด ก็มีวิธีสังเกตง่ายๆ คือ เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ เราชอบทำอย่างไร พอตายแล้วก็ต้องไปรับผลแห่งการกระทำของตนเองอย่างนั้น เรียกได้ว่า “ตายแล้ว ก็ไปสู่ที่ชอบ...ที่ชอบ” เช่น

นรกขุมที่ 1 สัญชีวนรก

นรกขุม1
 
สัญชีวนรก มหานรกขุมที่ 1
 
     นรกขุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบฆ่าสัตว์ ชอบบี้มดตบยุงเป็นประจำ หรือฆ่ามนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งฆ่าตัวตายด้วย ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่1 ชื่อว่า สัญชีวนรก ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่ชอบการฆ่าโดยเฉพาะ

นรกขุมที่ 2 กาฬสุตตนรก

ตกนรกขุม2
 
กาฬสุตตนรก มหานรกขุมที่ 2
  
     มหานรกขุมที่ 2 เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบลักขโมย ฉ้อโกง ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่ 2 ชื่อว่า กาฬสุตตนรก

นรกขุมที่ 3 สังฆาฏนรก

นรกขุม3 สำหรับพวกผิดศีลข้อ3
 
สังฆาฏนรก มหานรกขุมที่ 3
 
เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบประพฤติผิดในกาม ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่3 ชื่อว่า สังฆาฏนรก

นรกขุมที่ 4 โรรุวนรก

นรกขุมที่4
 
โรรุวนรก มหานรกขุมที่ 4
 
     เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบพูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่4 ชื่อว่า โรรุวนรก

นรกขุมที่ 5 มหาโรรุวนรก

ตายแล้วไปนรกขุม5เพราะกรรมดื่มสุรา
 
มหาโรรุวนรก มหานรกขุมที่ 5
 
      เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบดื่มสุรา หรือเสพสิ่งมึนเมา ยาเสพติด ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่ 5 ชื่อว่า มหาโรรุวนรก

นรกขุมที่ 6 ตาปนนรก

มหานรกขุม6
 
ตาปนนรก มหานรกขุมที่ 6
 
     เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเล่นการพนันทุกชนิด ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่6 ชื่อว่า ตาปนนรก

นรกขุมที่ 7 มหาตาปนนรก

มหานรกขุมที่ 7
 
มหาตาปนนรก มหานรกขุมที่ 7
 
     เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืน มัวเมาในอบายมุข ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่7 ชื่อว่า มหาตาปนนรก

นรกขุมที่ 8 อเวจีนรก

มหานรกขุม8
 
อเวจีนรก มหานรกขุมที่ 8
 
      นรกขุม 8 นี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ทำอนันตริยกรรม เช่น ฆ่าบิดา มารดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำสงฆ์ให้แตกกัน หรือทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ตายแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่ 8 มีชื่อว่า อเวจีนรก (ถึงแม้จะทำแค่เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ก็ถือเป็นกรรมที่หนักมาก ต้องตกอเวจีมหานรก ได้รับ ทัณฑ์ทรมานที่แสนสาหัส มีอายุยาวนานกว่านรกขุมอื่นๆ)
 
    ในทางตรงกันข้าม ถ้าชอบทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิเจริญภาวนา หรือชอบบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ก็จะมีสวรรค์ 6 ชั้น พรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น เป็นที่ไปเสวยผลบุญหลังจากละสังขารในโลกมนุษย์แล้ว

  นรกเป็นสถานที่รองรับผู้ที่ประพฤติผิดศีลผิดธรรม

    สำหรับคนที่เป็นประเภทวัดก็เข้าเหล้าก็กิน บุญก็ทำบาปกรรมก็สร้าง อย่างนี้ก็ต้องไปประเมินผลกันตอนใกล้จะละโลกอีกที ช่วงนั้นเรียกว่า ศึกชิงภพ ขึ้นอยู่ว่า บุคคลผู้นั้นมีจิตเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้านึกถึงบุญได้ จิตผ่องใสในขณะสิ้นลมก็ได้ไปสู่สุคติภูมิก่อน (แล้วบาปกรรมที่ทำไว้จะตามมาส่งผลในภายหลัง) แต่ถ้าช่วงนั้นใจนึกถึงสิ่งที่ทำไม่ดีไว้ จิตใจเศร้าหมองในขณะสิ้นลมก็จะไปสู่ทุคติภูมิก่อน (แล้วผลบุญจะตามมาส่งผลในภายหลัง)

 
รับชมวิดีโอ โทษของน้ำเมาในมหานรก
 

รับชมคลิปวิดีโอนรก อบาย หลายวิบากกรรม
ชมวิดีโอนรก อบาย หลายวิบากกรรม  MP3 ธรรมะนรก อบาย หลายวิบากกรรม   Download ธรรมะนรก อบาย หลายวิบากกรรม
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

นรก
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับนรก ตายแล้วไปไหน


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ยมโลก อุตสทนรก มหานรกยมโลก อุตสทนรก มหานรก

สวรรค์ชั้นดุสิตหรือดุสิตบุรี ดีอย่างไร?สวรรค์ชั้นดุสิตหรือดุสิตบุรี ดีอย่างไร?

คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ คือใคร ?คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ คือใคร ?Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC