บ้านเช่า


[ 23 พ.ย. 2552 ] - [ 14123 ] LINE it!

บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
 
33. บ้านเช่า

 
คำถามจากทางบ้าน:
 
    คุณพ่อกับคุณแม่ เมื่อเริ่มต้นชีวิตร่วมกัน พ่อพาแม่ไปเช่าบ้านอยู่ จนมีลูกด้วยกันสิบคน ก็ยังต้องเช่าบ้านอยู่ และเปลี่ยนที่เช่าไปเรื่อยๆ เหตุใดตลอดชีวิตของท่านทั้งสอง จึงไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของตัวเองเลย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินต้องอาศัยเช่าเขาอยู่ตลอด พอลูกโตก็ได้มาอาศัยอยู่กับลูกๆ และบุญใดทั้งพ่อและแม่มีลูกที่ดี มีความกตัญญู รักและดูแลปรนนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
    พ่อแม่ของลูกไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองเลย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดิน ต้องเช่าเขาอยู่ เพราะความตระหนี่ในอดีต ไม่เคยทำบุญด้านที่ดินและถาวรวัตถุเลย พ่อแม่มีลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวที รักและปรนนิบัติพ่อแม่เป็นอย่างดี เพราะบุญที่ท่านทั้งสองเคยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผล ดูแลพระอรหันต์ที่บ้านให้ดีเถิด เดี๋ยวจะมีคนมาดูแลเรา แม้อยู่ในป่า ก็จะมีคนไปดูแล อยู่บนยอดเขา กลางทะเล ก็จะมีคนมาดูแล ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราได้ดูแลบิดามารดา
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่ (พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
4 ตุลาคม พ.ศ.2548


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มือไม่ขึ้นมือไม่ขึ้น

รวยแล้วกลับจนรวยแล้วกลับจน

เหตุที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงเหตุที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา