สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร


[ 1 ธ.ค. 2548 ] - [ 18267 ] LINE it!

จะไปนั่งสมาธิที่ไหน

 
   

สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร

 

กำหนดการ


05.00 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ

06.00 น. ออกกำลังกาย
07.20 น. รับประทานอาหารเช้า
08.25 น. ฟังธรรม-นั่งสมาธิ
11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 น. ฟังธรรม-นั่งสมาธิ
16.15 น. ยืดเส้นยืดสาย แบบโยคะ
17.30 น. ดื่มปานะ
18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฟังธรรมถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.00 น. หลับในอู่แห่งทะเลบุญ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 
1. เสื้อสีขาว ไม่บาง หรือรัดรูป
2. กางเกงขายาวสีขาว / หรือสีสุภาพ
3. เสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันหนาว( ปฏิบัติธรรมในห้องแอร์ )
4. ของใช้ส่วนตัว
5. ยาประจำตัว

 

รับสมัครและสัมภาษณ์

ณ สภาธรรมกายสากล เสา P21 หรือ O14
ค่าลงทะเบียน 700 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. ชาย หรือ หญิง โสด
2. อายุระหว่าง 18-25 ปี
3. เคยทำหน้าที่อาสาสมัคร วัดพระธรรมกาย หรือเป็นสมาชิกชมรม R&D TC
4. รักการฝึกตนเองและการฝึกสมาธิ
5. รักษาศีล 8 และปฏิบัติตามกฎระเบียบได้

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 0-2831-4445, 0-1927-3214, 0-9770-1988
แผนที่เดินทางมายังวัดพระธรรมกาย


 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ฐานของใจฐานของใจ

การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้นการนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น

สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิสมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สมาธิ