ถือศีลได้บุญอย่างไร


[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ 17282 ] LINE it!

ถือศีลได้บุญอย่างไร
 
        เมื่อเราตั้งใจถือศีล งดเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนใครจะบังเกิดผลบุญอันมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทาน เนื่องจากเมื่อเราถือศีล ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่
 
 
        คือ ศีลข้อที่ 1_ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่น ศีลข้อที่ 2_ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่น ศีลข้อที่ 3_ให้ความปลอดภัยแก่สถาบันครอบครัว ศีลข้อ 4_ให้ความจริงใจแก่ผู้อื่น ศีลข้อที่ 5_ให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่ง
 
               
        ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ จะช่วยชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่มีพลัง ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งยิ่งมีพลังมาก มีอนุภาพดึงดูดสิ่งดีๆ มาให้เราได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และยังเป็นบันไดก้าวไปสู่สวรรค์อีกด้วย
 
 
ดังตัวอย่างเรื่องราวในพระไตรปิฎก
 
        ในอดีตกาลครั้งหนึ่ง พ่อค้าสำเภา 700 คน เดินทางไปทำการค้าในทะเล ในวันที่เจ็ดเกิดพายุใหญ่ เรือกำลังจะจมพ่อค้าทั้งหลายต่างอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยเหลือ แต่ชายคนหนึ่ง นึกถึงศีลเป็นที่พึ่ง แล้วนั้นขัดสมาธิดุจโยคีพวกพ่อค้าจึงถามว่าท่านไม่กลัวรึ ชายผู้นั้นตอบว่า เราไม่กลัวภัยเหล่านี้เพราะเราได้ถวายทานแด่พระภิกษุในวันที่ขึ้นเรือ และได้รับศีล ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่กลัว
 
 
        พ่อค้าทั้งหลายอยากรับศีลเป็นที่พึ่งบ้างชายผู้นั้นจึงจัดให้พ่อค้ายืนเป็นแถว 7_แถว แถวละ 100_คน และให้สมาทานศีลที่ละแถว ขณะที่แถวแรกสมาทานศีล น้ำเข้ามาในเรือถึงระดับข้อเท้า เมื่อแถวที่ 2_สมาทานศีล น้ำก็ท่วมถึงเอว ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อแถวที่ 7_สมาทานศีล ระดับน้ำมาถึงปากต้องสมาทานศีลขณะน้ำเข้าปากจากนั้น ชายผู้นั้นได้ร้องว่า “ที่พึ่งของเราไม่มีแล้วท่านทั้งหลายพึงนึกถึงแต่ศีลเท่านั้น” ในที่สุดทุกคนก็จมน้ำตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยอำนาจแห่งศีล (มก. ๒๔/๑๕๓)
 
 
        อำนาจแห่งการตั้งใจรักษาศีลอย่างแน่วแน่จนใจบริสุทธิ์ผ่องใสได้ออกแบบชีวิตให้พ่อค้าร่อนเร่ ได้ทิพย์สมบัติ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นี่เป็นเพียงการตั้งใจรักษาศีลในวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น ยังมีอนิสงส์มากมายขนาดนี้ ถ้าตั้งใจรักษาศีลอย่างดีมาเป็นเวลานาน ย่อมมีอานิสงส์ไม่อาจประมาณได้
 
-----------------------------


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิตสถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต

ชีวิตของเทวดา-วงจรชีวิตชีวิตของเทวดา-วงจรชีวิต

รวย - หมวดทรัพย์สมบัติรวย - หมวดทรัพย์สมบัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม