พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 64 พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[ 29 ม.ค. 2554 ] - [ 16366 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 64 พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 64 "พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า บุคคลผู้นี้มีกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้ว พระองค์ก็จะทรงประทานพุทธพยากรณ์ หรือตรัสบอกเหตุการณ์ในอนาคตโดยละเอียด เช่น ท่านผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไร จะมีพุทธมารดา-พุทธบิดา พระนามว่าอะไร จะมีพระอัครสาวก พระอัครสาวิกา ชื่อว่าอะไร และจะต้องใช้ระยะเวลาจากนี้อีกนานเท่าไรจึงจะสมความปรารถนา เป็นต้น
 
พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ด้วยคำพยากรณ์หรือพุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอง พระโพธิสัตว์ประเภทนิยตโพธิสัตว์ จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคง ตรงต่อหนทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งพุทธพยากรณ์ยังมีผลทำให้พระโพธิสัตว์ประเภทนิยตโพธิสัตว์ มีความมุ่งมันตั้งใจที่จะประกอบความเพียรและมีความอดทนมากกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอนิยตโพธิสัตว์ หรือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากกว่ามาก
 
 การได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเหมือนกำลังใจอันยิ่งใหญ่
 
        เพราะพุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นเสมือนเครื่องยืนยันและเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับพระโพธิสัตว์ท่านนั้นว่า “แม้หนทางต่อจากนี้จะยาวนานและลำบากสักแค่ไหน ท่านก็พร้อมที่จะหยัดสู้ เพราะถึงอย่างไร ท่านก็จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต อย่างแน่นอน”
 
 พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือน เครื่องยืนยันในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        สำหรับหนทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระโพธิสัตว์ทุกๆท่านจะต้องผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสุดกำลัง และต้องทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทำได้ และไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกำเนิดเป็นอะไรก็ตาม ท่านก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยมีความคิดที่จะละทิ้งการสร้างบารมีเลยแม้สักชาติเดียว
 
ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกำเนิดเป็นอะไรก็ตาม ท่านก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสั่งสมบุญ สร้างบารมีอยู่ตลอดเวลา
 
        ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การลงมาเกิดสร้างบารมีในแต่ละชาติของพระโพธิสัตว์จึงไม่สูญเปล่า เพราะพระโพธิสัตว์แต่ละท่าน ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงและหนักแน่นเหมือนๆกันว่า “ในสักวันหนึ่ง เราจักต้องเดินทางให้ถึงฝั่งแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้”
 
พระโพธิสัตว์แต่ละท่านมีจุดมุ่งหมายเหมือนๆกันว่า ในสักวันหนึ่งท่านจักต้องเดินทางให้ถึงฝั่งแห่งการเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 64
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน