พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 71 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ


[ 11 ก.พ. 2554 ] - [ 21648 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 71 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 71 "พุทธภูมิธรรม 4 ประการ"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ธรรมสโมธาน ข้อที่ 8.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยความพอใจ หมายความว่า ทุกภพทุกชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตาม ท่านจะมีความรักและปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามเกิดขึ้นมาขัดขวางการสร้างบารมีของท่านมากสักเพียงไร แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อและไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้นเลย ทั้งนี้ก็เป็นเพราะจิตใจของท่านรักและมุ่งมั่นที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้เป็นสำคัญ
 
ถ้าจะกล่าวถึงความรักในพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ว่า มีความยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่นั้น ก็ได้มีอุปมาไว้ว่า...ถ้าจะให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัป เพื่อแลกกับการได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ตัวท่านก็ยอมและพร้อมที่จะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนั้น ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีใจรักและปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น
 
ถ้าจะให้พระโพธิสัตว์ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก ตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเพื่อแลกกับการได้บรรลุ พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตัวท่านก็ยอม
 
        จะเห็นได้ว่า ธรรมสโมธานทั้งแปดประการนี้ เป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ ผู้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่มุ่งมั่นจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ และด้วยความที่พระโพธิสัตว์มีความถึงพร้อมด้วยธรรมสโมธานทั้งแปดประการนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความพิเศษเกินกว่าบุคคลทั่วไป และยากจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนได้
 
 ธรรมสโมธานทั้งแปดประการเป็นธรรมที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์
 
        ธรรมสโมธานทุกข้อนั้น ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ทั้งนี้ก็เป็นเพราะถ้าหากท่านขาดธรรมสโมธานข้อใดข้อหนึ่งไปเสียแล้ว ท่านก็จะไม่สามารถที่จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
 
 ถ้าหากพระโพธิสัตว์ขาดธรรมสโมธานข้อใดข้อหนึ่ง ท่านก็จะไม่สามารถที่จะได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้มีธรรมสโมธานครบทุกประการแล้ว และได้สั่งสมบุญสร้างบารมีเรื่อยมา จนกระทั่งท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้ว ท่านก็ไม่ได้ย่อหย่อนต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ท่านกลับเร่งประกอบความเพียรสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างตลอดต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากคุณลักษณะพิเศษที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิแต่เพียงอย่างเดียว
 
 เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วพระโพธิสัตว์ก็จะเร่งสร้างบารมี อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
        สำหรับคุณลักษณะพิเศษนี้ จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำใจของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์ทุกๆท่านไปทุกภพทุกชาติ ซึ่งไม่ว่าท่านจะไปถือกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตาม ท่านก็จะมีลักษณะพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วๆไป กล่าวคือ ท่านจะมีน้ำใจที่ประกอบไปด้วย พุทธภูมิธรรม อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสี่ประการ ดังต่อไปนี้
 
 พุทธภูมิธรรมคือคุณลักษณะพิเศษที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอก ถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิ แต่เพียงอย่างเดียว
 
พุทธภูมิธรรม ข้อที่ 1.ได้แก่ อุสสาหะ หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรพยายามในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างมั่นคง ไม่ลดละ และไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าหากท่านตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งใดแล้ว ท่านจะมีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ชนิดที่เรียกว่า...เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว
 
พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียร พยายามในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างมั่นคง
 
        ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียรนี้เอง จึงทำให้ตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านเกิดมานั้น ท่านจะมีความพากเพียรพยายามในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป อย่างเต็มที่เต็มกำลัง แม้ว่าในหนทางของการสร้างบารมีนั้น ท่านจะต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาอย่างมากมาย แต่ในใจของท่านนั้นคิดอยู่เสมอว่า “ถ้าหากเราท้อแท้และท้อถอยในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้แล้ว เราจะทำงานสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าวิสัยของมนุษย์ทั่วไปให้สำเร็จได้อย่างไร”-ด้วยความคิดนี้เอง จึงเป็นพลังขับเคลื่อนภายในอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ท่านสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ จนกระทั่ง...ท่านสามารถที่จะทำความปรารถนาของท่านให้สำเร็จได้ในที่สุด
 
พระโพธิสัตว์จะไม่ท้อแท้ในการสร้างบารมี เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 71
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน