การกินหมากเป็นบาปหรือไม่ จะมีผลกรรมเหมือนการสูบบุหรี่หรือไม่


[ 11 ก.ค. 2554 ] - [ 15915 ] LINE it!
View this page in: English

กินหมากผิดไหม/ผิดคำสัญญา
 
คำถามจากทางบ้าน:
        แม่ของลูก เป็นคนใจบุญมาก แต่ชอบกินหมาก การกินหมากเป็นบาปหรือไม่ จะมีผลกรรมเหมือนการสูบบุหรี่หรือไม่คะ
 
        ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา อย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ
การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ
 
        การกินหมากก็ไม่มีวิบากกรรมอะไร เพียงแต่จะเป็นเครื่องกังวลใจ ทำให้เป็นภาระ ส่วนการสูบบุหรี่นั้นเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นจึงมีวิบากกรรม
 
        ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไร เพียงแต่ได้ชื่อว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท ซึ่งบาปกรรมเก่าในอดีตอาจจะตามมาส่งผล เพราะไม่ได้เข้าวัดสร้างบุญใหม่ กรรมเก่าที่มีมันก็จะส่งผล
 
ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา
ตอนป่วยสัญญาว่าจะมาวัด แต่เมื่อหายป่วยก็ไม่มา
 
        อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้มาวัด ก็จะไม่ได้ฟังธรรม ทำให้ขาดความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ถ้ามาวัดก็จะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแล้วก็ได้กลับมาทบทวน หากมีข้อสงสัยก็จะทำให้หายสงสัย เมื่อหายสงสัยก็จะเกิดปีติเกิดกำลังใจ แล้วจะตั้งเป้าหมายหรือดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และได้มาบำเพ็ญบุญต่างๆ นี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องมาวัด
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
การทำแท้งครั้งนี้ ลูกทำตามคำแนะนำของแพทย์ ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่การทำแท้งครั้งนี้ ลูกทำตามคำแนะนำของแพทย์ ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่

ทำกรรมอะไรมาจึงมีความคิดที่ไม่ดีต่อพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณทำกรรมอะไรมาจึงมีความคิดที่ไม่ดีต่อพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

เงินรายได้ตามน้ำ ที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นบาปหรือไม่ ถ้าบาปจะมีวิบากกรรมอย่างไร และถ้าลูกนำเงินนี้มาทำบุญจะมีผลบุญอย่างไรเงินรายได้ตามน้ำ ที่ลูกได้จากการทำงานในหน้าที่นั้นบาปหรือไม่ ถ้าบาปจะมีวิบากกรรมอย่างไร และถ้าลูกนำเงินนี้มาทำบุญจะมีผลบุญอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา