บุพกรรมใดทำให้ข้าพเจ้าต้องไปเทศน์สอนนักโทษเดนตายในคุก


[ 26 ส.ค. 2554 ] - [ 15399 ] LINE it!

โปรดนักโทษเดนตาย/มีทุกข์จึงอยากมาวัด/ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับลูกสาว/คนไม่มีศาสนา
 

คำถามจากทางบ้าน:

        ข้าพเจ้า เป็นภิกษุณีในพุทธศาสนา นิกายมหายาน บวชที่ประเทศไต้หวันได้ ๓๐ พรรษา ทำหน้าที่สอนธรรมะให้กับนักโทษในคุกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี นักโทษที่ข้าพเจ้าเทศน์สอนล้วนเป็นนักโทษเดนตายทั้งสิ้น
 
ที่ภิกษุณีต้องเข้าไปเทศน์สอนในคุกเพราะมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติ
ที่ภิกษุณีต้องเข้าไปเทศน์สอนในคุกเพราะมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติ
 
        บุพกรรมใดทำให้ข้าพเจ้าต้องไปเทศน์สอนนักโทษในคุก การเทศนาสอนนักโทษได้บุญหรือบาปอย่างไร หากได้บุญ ทำอย่างไรจะได้อย่างเต็มที่ และข้าพเจ้าควรเทศน์สอนในคุกต่อไปดีหรือไม่ หรือควรทำหน้าที่ใดจึงจะเหมาะสมหากเลิกจากหน้าที่นี้
 
        จะทำอย่างไรกับคนที่มีความทุกข์ก่อนถึงอยากมาวัด แต่เวลามีความสุขไม่อยากมา
 
        ลูกสาวคนเล็กของลูก เป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนกุลสตรี ดูมีรสนิยม ใครเห็นก็รัก ไม่เคยทำให้ลูกไม่สบายใจเลย ปีนี้เธอจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่ม ลูกอยากให้ครอบครัวของลูกสาวมาสร้างบารมีกับหมู่คณะไม่ทราบว่า ลูกควรทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเขาทั้งสองอย่างไรคะ
 
        พี่สาวของลูกแต่งงานกับพี่เขยชาวอิหร่าน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมาก บริษัทติดอันดับ ๑ ใน ๕๐๐ ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปัจจุบันพี่สาวและพี่เขยเป็นคนที่ไม่มีศาสนา เพราะมีความเห็นว่า แต่ละศาสนา ก็มีคนที่ทำไม่ดี ทำให้ทั้งสองอยู่ด้วยความคิดของตัวเอง พี่สาวและพี่เขยไม่มีลูก จึงรักลูกชายของลูกเหมือนลูกแท้ๆ
 
        พี่สาวและพี่เขยทำบุญอะไรมา ถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก บุพกรรมใดพี่สาวและพี่เขยจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนา และการชักชวนลูกชายของลูกที่นับถือศาสนาพุทธให้ไม่มีศาสนา จะมีวิบากกรรมอย่างไร ลูกจะช่วยทั้งสามคนได้อย่างไรคะ

ที่นี่มีคำตอบ:

        ท่านภิกษุณีต้องเข้าไปเทศน์สอนในคุก เพราะมีอุปนิสัยพระโพธิสัตว์ติดมาข้ามชาติ ที่ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรติดตัวมา แต่เป็นการสร้างบารมีในปัจจุบัน ที่ต้องการให้ธรรมทาน
 
อานิสงส์โดยย่อของการเทศน์สอนนักโทษในคุก
อานิสงส์โดยย่อของการเทศน์สอนนักโทษในคุก
 
        การเทศน์สอนนักโทษในคุกจะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกทางธรรม เกิดในที่ใดก็จะไม่มีศัตรู จะเป็นที่รักของทุกคน จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิที่จะเกื้อหนุนให้ได้สร้างความดี จะมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว เป็นต้น
 
        ท่านภิกษุณีควรจะทำหน้าที่ ๒ ประการ คือ
 
หน้าที่ในการป้องกันคนดีอย่าให้เสีย
หน้าที่ในการป้องกันคนดีอย่าให้เสีย
 
        ๑. ป้องกันคนดีอย่าให้เสีย เช่น แนะนำสั่งสอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษ จนไม่ไปประพฤติผิดทางศีลธรรมและกฎหมาย ก็จะทำให้นรกและคุกร้าง
 
หน้าที่ในการแก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดี
หน้าที่ในการแก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดี
 
        ๒. แก้ไขคนที่เสียแล้วให้ดี เช่น สอนคนคุกดังกล่าว เพื่อให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในคุก หรือพ้นโทษออกมาแล้ว ส่วนนักโทษประหาร จิตเขาจะได้ผ่องใส ตายแล้วหนักก็เป็นเบา
 
ความสุขในปัจจุบัน เพราะบุญเก่ากำลังส่งผล
ความสุขในปัจจุบัน เพราะบุญเก่ากำลังส่งผล
 
        ในกรณีคนมีความทุกข์ถึงอยากมาวัดแต่เวลามีความสุขไม่อยากมา ลูกก็ต้องพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไปโดยแนะนำให้เขารู้ว่า ที่เขามีความสุขในปัจจุบัน เพราะบุญเก่ากำลังส่งผล ซึ่งบุญเก่า ใช้ไปมันก็หมดไปทุกวัน ถ้าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มอีกประการหนึ่ง เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตอีกมากที่เรายังไม่รู้การที่เราคบบัณฑิต นักปราชญ์ สมณะ ก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น เราก็จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
 
ถ้าคบบัณฑิตนักปราชญ์ จะทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น และจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
ถ้าคบบัณฑิตนักปราชญ์ จะทำให้เราเข้าใจชีวิตดีขึ้น และจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
 
        ลูกสาวคนเล็ก กำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวกับแฟนหนุ่มปีนี้ ลูกควรทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่เขา โดยชวนเขาทำทาน รักษาศีลสร้างบุญทุกๆ บุญ ทีละเล็กทีละน้อย ให้เขาค่อยๆ คุ้น คือ ใช้ทรัพย์ของเราทำให้เขาก่อน ใส่ชื่อเขาบ้าง แล้วให้เขาร่วมอธิษฐานจิต และทีหลังพอเขาเห็นอย่างนี้บ่อยๆ ใจเขาก็คุ้นกับการทำบุญ การทำความดี ถึงค่อยแนะนำให้เขาทำอย่างนี้ทีละเล็กละน้อย เดี๋ยวก็จะค่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆ และชวนให้เขานั่งสมาธิภาวนา ตัวเขาเองมีบุญกับหมู่คณะมาบ้างอยู่แล้ว เดี๋ยวก็จะมาร่วมสร้างบุญกันอีก
 
ลูกควรทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ลูกสาวคนเล็ก
ลูกควรทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ลูกสาวคนเล็ก
 
        พี่สาวและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก แต่เป็นคนไม่มีศาสนา เพราะในอดีต พี่สาวและพี่เขยได้ทำทานบารมีมาแบบสงเคราะห์โลก แต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ พี่สาวเคยทำบุญในพระพุทธศาสนามาด้วย จึงได้มาเกิดในครอบครัวที่มีแม่และยายนับถือพระพุทธศาสนา
 
เหตุที่ทำให้พี่สาวและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก แต่เป็นคนไม่มีศาสนา
เหตุที่ทำให้พี่สาวและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก แต่เป็นคนไม่มีศาสนา
 
        บุญเก่าบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้เข้าใจว่าเป็นเพราะหนึ่งสมองสองมือเท่านั้น รวมทั้งได้เห็นข้อผิดพลาดของบางคนที่นับถือศาสนา จึงมีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้
 
        การที่ชักชวนลูกชายของลูก ให้เป็นคนไม่มีศาสนาเหมือนตนนั้น ก็จะทำให้ปิดทางนิพพานของตนเองและลูกชายของลูกด้วย
 
ให้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขา ด้วยใจเย็นๆ และอดทน
ให้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขา ด้วยใจเย็นๆ และอดทน
 
        จะแก้ไข ก็ให้ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขา ด้วยใจเย็นๆ และอดทน บอกให้เขารู้ว่า จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมาศึกษาและปฏิบัติดูก่อน เพราะสัจธรรมก็คือ สัจธรรม อย่าไปดูแค่คนบางคนที่เขานับถือศาสนาและทำผิดพลาดเท่านั้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คุณแม่เคยเกิดอยู่ในสังคมเช่นไรจึงมีความเชื่อว่า ฆ่าสัตว์ทำอาหารไม่บาปคุณแม่เคยเกิดอยู่ในสังคมเช่นไรจึงมีความเชื่อว่า ฆ่าสัตว์ทำอาหารไม่บาป

บุญใดทำให้ลูกมีเสียงไพเราะและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงบุญใดทำให้ลูกมีเสียงไพเราะและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง

บุญใดภรรยาจึงเกิดมาสวยผิวพรรณดีและได้ตำแหน่งนางสาวไทยอันดับ3บุญใดภรรยาจึงเกิดมาสวยผิวพรรณดีและได้ตำแหน่งนางสาวไทยอันดับ3Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา