summer นี้ไปไหนกันดี


[ 12 มี.ค. 2556 ] - [ 17331 ] LINE it!

Summer
 
Summer นี้ไปไหนกันดี
  
summer นี้ไปไหนกันดี
 
          มาเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ความสามารถกัสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายที่ดูแลงานออกแบบก่อสร้าง และซ่อมบำรุงอาคาร
  
     ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขา ช่างระดับปวช. ปวส. ทุกสาขา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาทำงานร่วมกัน

สวัสดิการ

1. ที่พักฟรี
2. อาหารฟรี
3. ทุนการศึกษา ขั้นตำ 150-200 บาท/วัน

 
สนใจติดต่อ พี่เตเต้ 08-2790-7026 E-mail: [email protected]Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์

การทำบุญออนไลน์ บริจาคทำบุญผ่านอินเตอร์เน็ตการทำบุญออนไลน์ บริจาคทำบุญผ่านอินเตอร์เน็ตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์