สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16432 ] LINE it!

 
 
DMC NEWS
 
สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ   
 
 
สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ
สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ   
 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ หากกฏหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะช่วยลดเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบหน้าใหม่ได้ เพราะจากการสำรวจเด็กไทยปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 70 ระบุสามารถหาซื้อบุหรี่ได้ง่าย นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ว่าที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการออกพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบฉบับใหม่ เพื่อแก้ปัญหายาสูบในประเทศไทย ที่ค่อนข้างเสรีและเปิดช่องให้กลุ่มธุรกิจยาสูบทำการตลาด ดึงดูดนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกฎหมายใหม่ได้ขยายอายุเยาวชนที่ผู้ขายห้ามขายให้จาก 18 ปี เพิ่มเป็น 20 ปี นอกจากนี้ยังห้ามโฆษณาและจัดการส่งเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ ห้ามใส่สารอื่น หรือทำรูปแบบที่เชิญชวนให้เด็กเยาวชน หรือกลุ่มผู้หญิงสูบบุหรี่มากขึ้น อาทิ การทำบุหรี่กลิ่นสตอเบอรี่ เพิ่มเติมตรวจสอบส่วนประกอบของยาสูบ เก็บเป็นข้อมูลที่สามารถเป็นหลักฐานดำเนินคดีได้หากมีผู้เสียหาย
       
        นอกจากนี้ยังบังคับให้เพิ่มขนาดรูปภาพแสดงผลเสียจากการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ให้เพิ่มขนาดเป็นร้อยละ 85 ของซอง ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด ไม่เคยมีประเทศใดในโลกใช้ ซึ่งขณะนี้กฎหมายดังกล่าว ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาของกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรรับทราบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษายพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่

คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะคณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS