ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา


[ 20 พ.ค. 2556 ] - [ 16387 ] LINE it!

 
DMC NEWS
 
ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา
 
 
ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา
ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา 
 
 
        ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เชิญชายแมน ๆ ร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูปทั่วไทย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การยุวพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์ภาคี ได้กำหนดจัดโครงการ อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2556 เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมี ในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการ เช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
       
        ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ www.dmycenter.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 0 2831 1234 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคมนี้
 
 
รับชมวีดีโอ
  

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 พ.ค. พ.ศ.2556


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่

คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะคณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่าHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS