สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19


[ 25 มิ.ย. 2563 ] - [ 2317 ] LINE it!

พระพุทธศาสนา
สมเด็จพระธีรญาณมุนี
แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19

     สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19

    ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกระแชง และตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต), ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้

สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19

     ทั้งนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำถุงยังชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญ และอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้ 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชน จ.ปทุมธานี สู้ภัยโควิด-19
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงคสถานเมืองลพบุรี มอบข้าวสารแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19ธุดงคสถานเมืองลพบุรี มอบข้าวสารแก่ชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19

โครงการ “รักษ์วัด รักษ์เมืองคอน” ปีที่ 2 ครั้งที่ 19โครงการ “รักษ์วัด รักษ์เมืองคอน” ปีที่ 2 ครั้งที่ 19

ธุดงคสถานอำนาจเจริญ มอบสายใยรักแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อำนาจเจริญธุดงคสถานอำนาจเจริญ มอบสายใยรักแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อำนาจเจริญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา