โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์


[ 19 มี.ค. 2564 ] - [ 17368 ] LINE it!


โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
 
 
กำหนดการ

     รายงานตัว             วันเสาร์ที่ 17   เมษายน      พ.ศ. 2564
     บรรพชาสามเณร   วันเสาร์ที่ 1     พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
     เปิดภาคเรียน         วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564


คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

     2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

     3. ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

     4. มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

     5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคจิตประสาท ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงในลักษณะทุพพลภาพ

     7. ไม่เคยถูกต้องคดีความ หรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

     8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร


หลักฐานการสมัคร

      1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

      2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

     3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

     4. สำเนาหลักฐานการศึกษาชั้นที่จบมา จำนวน 2 ชุด

     5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ทั้งพ่อ-แม่) จำนวน 2 ชุด

     6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งพ่อ-แม่) จำนวน 2 ชุด


การสอบ

     1. สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ

     2. สัมภาษณ์


สวัสดิการสำหรับสามเณรบวชเรียน

     1. ได้รับการสนับสนุนปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล และอัฐบริขารอื่นๆ อันสมควร แก่สมณบริโภค

     2. ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษา ทั้งภาคปริยัติสามัญ บาลี นักธรรม แฃะส่งเสริมให้สามเณรมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ

     3. ได้รับสวัสดิการค่าเดินทาง การทัศนศึกษานอกสถานที่ การต่อวีซ่า (สำหรับสามเณรต่างชาติ)

     4. มีโอกาสได้ทุนเรียนฟรี จนจบปริญญาเอก ได้ทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก


ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Page

     เพจ : โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
     เพจ : ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
     เพจ : MCPค่ายศีลธรรม
     เพจ : โครงการบวชพระทุกเดือน


หรือโทร. 062-315-8312, 087-590-9882, 083-554-8419
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564บวชเรียนบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์