วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


[ 22 ก.ย. 2564 ] - [ 17392 ] LINE it!


วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    วัดพระธรรมกาย ได้จัดงานบุญ เนื่องในวาระ 104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย และวันสันติภาพสากล ออนไลน์ระบบ Zoom
 
วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญสำคัญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และวันสันติภาพสากล หรือ The International Day of Peace ภายใต้แนวคิด “สันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยสันติสุขภายใน WORLD PEACE THROUGH INNER PEACE” โดยในภาคเช้าเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พิธีเริ่มด้วยหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ หยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ ด้วยจิตที่เลื่อมใส ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย กลั่นออกมาจากใจใสๆ ที่เลื่อมใสในพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันกล่าวบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากนั้นคณะประธานได้นำกล่าวคำถวายกองบุญซูม,พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ยังความปลาบปลื้มปีติในบุญแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน วัดพระธรรมกาย ครั้งที่ 1 เนื่องในวาระ 104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งพิธีเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าของ คณะประธานผ้าป่า ได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติกันทุกท่าน อย่างสงบ เสงี่ยม สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้มีบุญทั่วโลก ได้ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก ผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งได้ส่งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรม ณ ศูนย์กลางพิธี จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ ผ่องใสในการรองรับบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าที่จะเกิดขึ้นตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย จากนั้นประธานผ้าป่าคือ ดร.กฤษฎา และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่า

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรพรสวรรค์ เต็มดวงจิตต์ และกัลยาณมิตรปิยนันท์ บุญสูง นำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่า ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ด้วยใจที่ปลื้มปีติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ และในโอกาสนี้ท่านประธานก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาท ถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  ส่วนในภาคค่ำทุกท่านได้รวมใจจุดประทีปโคมไฟแปลอักษรภาพ อุโบสถวัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง สถานที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนีสด จันทสโร และฐานทั้ง 7 อันนำไปสู่เส้นทางมัชฌิมาปฏิปทา หนทางแห่งการดับทุกข์ พบสุขอย่างแท้จริง ถวายเป็นกตัญญูบูชา ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรฉลองชัยชิตังเมในวาระ 104 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกพิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด 18 ปี DOU เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ ปชช.ลำลูกกาคณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ ปชช.ลำลูกกา

พิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155พิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา