พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ


[ 20 พ.ค. 2566 ] - [ 18267 ] LINE it!

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล

สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ โทร. 097-169-6455
 
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า

กำหนดการ

9.15 น. คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
9.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี / นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาพระปริตร
              / คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงน่านั่งสมาธิ
10.30 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัพเพ พุทธา.../ พิธีกล่าวคำถวายดังนี้
              - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน /
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายหนังสือธรรมะ / 
              - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิต
10.45 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              / เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี
11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน
 
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
 
อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาบาลี – นักธรรม

     -  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
     -  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     -  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
     -  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน
     -  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     -  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
     -  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     -  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
     -  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป |  วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162

กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกายกำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์