โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา


[ 31 ก.ค. 2566 ] - [ 18339 ] LINE it!

 
โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา


     ฤดูฝนนี้ที่เราจะอยู่จำพรรษาร่วมกันมีเวลาแค่ 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งไม่นานเลย เป็นฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง เพราะไม่ร้อนเกิน ไม่หนาวเกิน อากาศ เป็นสัปปายะเหมาะสม ในการบำเพ็ญสมณธรรม แล้วเราก็จะได้อยู่จำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกัน ใครติดขัดปัญหาการปฏิบัติข้อไหน ก็จะได้ซักถามกันได้ ถ่ายทอดความรู้ Khow how ในการปฏิบัติธรรมให้กันและกัน เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงเวลาที่ดี ถ้าเราได้ใช้ทุกอนุวินาทีของการมาบวชให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์

 
โอวาทวันเข้าพรรษา หลวงพ่อธัมมชโย
3 สิงหาคม พ.ศ.2555
...............................................................................................

 
 

     พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการยกชั้นเข้าถึงธรรม ทั้งผู้มาใหม่และผู้อยู่เก่า แม้ผู้มาบวชใหม่ที่ตั้งใจว่าจะบวชแค่ช่วงสั้นๆ คือ ตั้งใจจะอยู่จำพรรษาสักหนึ่งพรรษา ออกพรรษา แล้วอยู่รับกฐินและออกเดินธุดงค์เพื่อไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง แม้จะบวชช่วงสั้นๆ อย่างนี้ก็ตาม เมื่อบวชแล้ว เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ต้องตั้งใจให้เป็นพระที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ 

 
โอวาทวันเข้าพรรษา หลวงพ่อธัมมชโย
3 สิงหาคม พ.ศ.2555
...............................................................................................
 
 
 

     ผู้บวชอยู่เก่า ผ่านกาลเวลามานานจนเป็นพระเถระแล้ว แม้ว่าจะมีภารกิจเกี่ยวกับงาน พระศาสนาก็ตาม แต่ก็ต้องไม่ให้เป็นข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นที่จะไม่ให้เรา บำเพ็ญสมณธรรม ในพรรษานี้ขอให้แตกต่างจากพรรษาที่ผ่านๆ มา ให้พระเถระทั้งหลาย ที่นับวันพรรษาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ความสำคัญในเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมให้มากขึ้นไปกว่าเดิม ควบคู่กับภารกิจประจำวัน ปีติสุขที่หล่อเลี้ยงใจนี้จะเป็นกำลังใจในการสร้าง บารมีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง เมื่อตัดสินใจทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่งมาบวชแล้ว ก็ต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบวช และบวชให้ได้ตลอดรอดฝั่ง เอาผังสำเร็จแห่งการบวชตลอดชีวิต ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ จะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่มาในภายหลัง อย่าให้เราแก่ไป ฟรีๆ เจ็บฟรีๆ แล้วก็ตายไปฟรีๆ นี้เป็นเรื่องที่สำคัญ

 
โอวาทวันเข้าพรรษา หลวงพ่อธัมมชโย
3 สิงหาคม พ.ศ.2555
...............................................................................................
 
 
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567

สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโยสารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์