เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 18237 ] LINE it!

พุทธประวัติ
 
 เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี

 พระองค์ทรงตรวจดู “ปัญจมหาวิโลกนะ”
 คือ 1. ทวีป 2.ประเทศ 3.อายุขัยของมนุษย์
 4.ตระกูล 5. มารดา เมื่อทรงเห็นว่ามีครบทั้ง 5 ประการ
ที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้ว จึงทรงรับคำเชิญมาเกิด
และทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์
ซึ่งเป็นตระกูลสูง พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ
 พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา
 ในวันเสด็จลงสู่พระครรภ์
พระราชมารดาทรงพระสุบิน (ฝัน) ว่า
มีพญาช้างเผือกนำดอกบัวขาวมาถวาย
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัตินั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัติ

ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ - พุทธประวัติได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ - พุทธประวัติ

ได้รับพยากรณ์ - พุทธประวัติได้รับพยากรณ์ - พุทธประวัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา