พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[ 5 ส.ค. 2556 ] - [ 18533 ] LINE it!

พุทธประวัติ

 

พุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ภาพพุทธประวัติ
 
พุทธประวัติ
 

พุทธประวัติ

 
พุทธประวัติ
ประสูติ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

   พุทธประวัติ ตอน :  สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี
  
พุทธประวัติ ตอน :  เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี
  
พุทธประวัติ ตอน :  นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา
  
พุทธประวัติ ตอน :  ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
  
พุทธประวัติ ตอน :  ได้รับพยากรณ์
  
พุทธประวัติ ตอน : พระราชบิดาทำความเคารพด้วยความเลื่อมใส
  
พุทธประวัติ ตอน : 7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน
  
พุทธประวัติ ตอน :  ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

พุทธประวัติ


พุทธประวัติ
ตรัสรู้ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

   พุทธประวัติ ตอน :  มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช
  
พุทธประวัติ ตอน :  ออกบวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์
  
พุทธประวัติ ตอน :  อธิษฐานเป็นบรรพชิต
  
พุทธประวัติ ตอน :  เรียนจบสุดความรู้ของอาจารย์
  
พุทธประวัติ ตอน :  แสวงหาทางพ้นทุกข์
  
พุทธประวัติ ตอน :  บำเพ็ญเพียรทางจิต
  
พุทธประวัติ ตอน :  ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
  
พุทธประวัติ ตอน :  ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา
  
พุทธประวัติ ตอน :  ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
  
พุทธประวัติ ตอน :  บรมครูผู้ยิ่งใหญ่

พุทธประวัติ


พุทธประวัติ
ประกาศพระศาสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  พุทธประวัติ ตอน :   ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้
 
พุทธประวัติ ตอน :   ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
 
พุทธประวัติ ตอน :   เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
 
พุทธประวัติ ตอน :   สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
 
พุทธประวัติ ตอน :   โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา
 
พุทธประวัติ ตอน :  โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา
 
พุทธประวัติ ตอน :   เปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ
 
พุทธประวัติ ตอน :  ไปโปรดยักษ์
  พุทธประวัติ ตอน :   ไปโปรดโจรองคุลิมาล
 
พุทธประวัติ ตอน :   ไปโปรดพรหม
 
พุทธประวัติ ตอน :   พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา
 
พุทธประวัติ ตอน :   พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ
 
พุทธประวัติ ตอน :  พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ
ปรินิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   พุทธประวัติ ตอน :  ทรงปลงอายุสังขาร
  
พุทธประวัติ ตอน :  ทำหน้าที่ครูเป็นครั้งสุดท้าย
  
พุทธประวัติ ตอน :  เสด็จดับขันธปรินิพพาน
  
พุทธประวัติ ตอน :  แบ่งพระพรมสารีริกธาตุ
  
พุทธประวัติ ตอน :  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
   พุทธประวัติ ตอน :  ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร ?
   พุทธประวัติ ตอน :  ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด ?
   พุทธประวัติ ตอน :  ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร ?
   พุทธประวัติ ตอน :  ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ ?
   พุทธประวัติ ตอน :  พรหมมีชีวิตเป็นอมตะจริงหรือ..
     รู้ไหมว่า..
      
พุทธประวัติ ตอน :   กว่าใครสักคนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น..
      
พุทธประวัติ ตอน :   ต้องอดทนสร้างบารมีมานานสักเท่าใด ?
       พุทธประวัติ ตอน :  คนเราเลือกเกิดได้รึเปล่า ?
       พุทธประวัติ ตอน :   ไก่งามเพราะขน แล้วคนงาม..งามได้อย่างไร ?
       พุทธประวัติ ตอน :  ไขข้อข้องใจ ศิลปศาสตร์ 18 ประการคืออะไร ?
       พุทธประวัติ ตอน :   วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเกิดขึ้นเมื่อไร ?
       พุทธประวัติ ตอน :  หลักธรรมใด ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ?
       พุทธประวัติ ตอน :  รู้ไหมเอ่ยว่า...
      
พุทธประวัติ ตอน :   ทำไม? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงส์
       พุทธประวัติ ตอน :   องคุลิมาลตัดนิ้วคนมาคล้องคอเพราะอะไร ?
       พุทธประวัติ ตอน :  ใครรู้วันตายของตัวเองบ้าง ? พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ทรงรู้
       พุทธประวัติ ตอน :   ใคร คือพระภิกษุผู้เป็นเลิศถึง 5 ประการ ?
       พุทธประวัติ ตอน :  อ๊ะ อ๊ะ ตาวิเศษเห็นนะ ตาทิพย์.. (เหลือเชื่อ แต่เป็นเรื่องจริง)
       พุทธประวัติ ตอน :  พระบรมสารีริกธาตุไปไหน ?
       พุทธประวัติ ตอน :   ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการมีอะไรบ้าง รู้ไหมเอ่ย?
       พุทธประวัติ ตอน :   พระเจ้าจักรพรรดิคือใคร..?
        


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา