พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17425 ] LINE it!

พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งการดับทุกข์

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา
คือ มีคำสอนอันวิเศษ ที่ทำให้เราสามารถขจัดกิเลส
ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไปจากตัวเราได้
ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
เมื่อใดที่บุญบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น ไม่ต้องมีความทุกข์
และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก
ซึ่งคำสอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่มีในศาสนาอื่นใด
นอกจากศาสนาพุทธ
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา