เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17486 ] LINE it!

พุทธประวัติ
 
 เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี

 พระองค์ทรงตรวจดู “ปัญจมหาวิโลกนะ”
 คือ 1. ทวีป 2.ประเทศ 3.อายุขัยของมนุษย์
 4.ตระกูล 5. มารดา เมื่อทรงเห็นว่ามีครบทั้ง 5 ประการ
ที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้ว จึงทรงรับคำเชิญมาเกิด
และทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์
ซึ่งเป็นตระกูลสูง พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ
 พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา
 ในวันเสด็จลงสู่พระครรภ์
พระราชมารดาทรงพระสุบิน (ฝัน) ว่า
มีพญาช้างเผือกนำดอกบัวขาวมาถวาย
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา