นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17543 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ประสูติ
 
นั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์มารดา
 
ด้วยพระบารมีของพระโพธิสัตว์
ขณะที่ปฏิสนธิในพระครรภ์ ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
และบังเกิดรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเป็นอัศจรรย์
เมื่ออยู่ในพระครรภ์ พระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่
โดยไม่รู้สึกว่าคับแคบ และมิได้ทำความลำบากแก่พระราชมารดา
เหมือนทารกทั่วไป พระราชมารดายังคงมีพระวรกายเบาสบาย
เหมือนมิได้ทรงพระครรภ์ และทรงมองเห็นพระราชโอรส
ที่กำลังประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระครรภ์ได้อย่างชัดเจน
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา